Kom bij de NAVO ~ Join NATO.

(English below)

Kom erbij zolang het nog kan.
Kom erbij zolang het nog kan.

Help ons om deze wereld te tot de grond toe af te fikken, dan zullen wij als broeders heersen over de puinhopen.

Zieg Heil! Zieg Heil! Zieg Heil!

Wij wijzen met trots op de prestaties van ons krachtigste lid, Amerika. Democratie regeert het Midden-Oosten, kwalijke dictators zijn uit de macht ontzet. Libië werd omgezet in een model van welvaart, in Irak is het nooit beter geweest. Voortbouwend op successen uit het verleden, zoals de democratie van Pinochet en de zegevierende campagne in Vietnam tegen de communistische dreiging regelrecht in onze achtertuin, ontplooien we nu onze plannen voor de ondersteuning van Oekraïne. Volgens de Duitse geheime dienst, zijn al 50 000 mensen gedood in Donbass, maar met uw hulp kan dat beter. Wij willen jou. We hebben je nodig in ons team. We willen bouwen op jou vaardigheden. We hebben je kameraadschap nodig. Wij willen de liefde voor het doden delen met een vriend. We hebben je nodig om de buit met ons te delen. Kom op, de ronselaar is vriendelijk en tussen jou en mij gezwegen … (we hebben ook meisjes!).

Schrijf je nu in, voordat je onze  belastingslaaf wordt. Dwing ons niet ons geweer in je mond te zetten als je dan niet betaald, maar bekijk het van de andere kant. Wij houden ervan om te vernietigen, en we weten een ding zeker: jij ook. Niemand werd ooit vervolgd, is er niets te vrezen. Onze mensen denken dat we helden zijn, sommige van onze eigen troepen denken zelfs dat we padvinders voor de vrede zijn. Waar wacht je nog op?


~

(English)

NATO asks you to join the team.

Join NATO.
Join NATO while you can.

Help us burn this world to the ground, and we will rule the ashes as brothers together.
Zieg Heil ! Zieg Heil ! Zieg Heil !

We proudly point to the achievements of our most powerful member, America. Democracy rules the middle east, evil dictators have been removed from power. Lybia was turned into a model of prosperity, Iraq has never had it better. Building on successes of the past like the democracy of Pinochet and the victorious campaign in Vietnam against the Communist threat right on our doorstep, we are unfolding our plans for assisting Ukraine. According to the German secret service, already 50 000 people where killed in Donbass, but we can still improve on that with your help. We want you. We need you on our team. We need your skill. We need your comradery. We want to share the love of killing with a friend. We need you to share the loot with us. Come on, the recruiter is friendly and between you and me … (we have chicks too!).

Sign up now, before you become a taxation serf for us instead. Don’t make us put our gun into your mouth for not paying. We love to destroy, and we know: you do too. Nobody was ever prosecuted, there is nothing to fear. Our people think we are heroes, some of our own troops even think we are the boyscouts for peace. What are you waiting for ?

 


 

Disclaimer: Obviously this is not actually written by the NATO liars, but it is what they would be saying if they weren’t lying and/or if their propaganda crews knew what NATO is doing.

jos

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s