Boek: de E.U. is een Nazi project.

De Europese Unie volgt een blauwdruk voor een gezamelijke markt, die door de Nazis van de 2de wereldoorlog gevolgd is in opdracht van de top Nazi financiers van de IG Farben olie en farmaceutische kartel waar Bayer, BASF en HOECHST onderdelen van zijn. De top Nazi Walter Hallstein werd na de 2de wereldoorlog de eerste President van de Europese Commissie. Andere top Nazi van het eerste uur (1933 lidmaatschap) is Prins Bernhard, die werkte in het bestuur van het Parijse kantoor van IG Farben. Na de 2de wereldoorlog richte hij de inmiddels beruchte kliek ‘De Bilderbergers’ op, die decennia lang in het diepste geheim de top mensen uit politiek en zakenleven samenbracht om een gezamelijke markt en Imperium in Europa te vormen, die de belangen van de erfgenamen van het IG Farben kartel – en andere multinationals – zouden kunnen verzekeren. Prins Bernhard was een Nazi S.S. officier, en is berucht geworden door het omkoop schandaal met Lokheed Martin.

Eerste President van de Europese Commissie, Walter Hallstein, top Nazi en beschermer van de Nazi wet.
Eerste President van de Europese Commissie, Walter Hallstein, top Nazi en beschermer van de Nazi wet.

De top Nazi Walter Hallstein, wiens verleden in de Nazi top zoveel mogelijk is uitgewist door de na-oorlogse gevestigde orde maar die tot het niveau openbare toespraken en Nazi wetgeving behoorde, huurde een voor oorlogsmisdaden berechtte Nazi in om hem te helpen met het opzetten van de nieuw op te richten dimensie van Europese Justitie en wetgeving. Zo komt het gezegde van na de oorlog: “Dezelfde mensen als in de Nazi tijd zijn nog steeds aan de macht,” tot leven in dit boek. Kohl ? IG Farben. Merkel ? “Mijn meisje” aldus Kohl.

Lees het schokkende boek gratis hier (Engels): De Nazi wortels van de Brusselse E.U..

En Rijk, En Kliek, En financier.
Zal de illusie weer de boventoon voeren zoals in 1933, totdat het opnieuw te laat is ?.

P.S.

De kwestie van de Nazi oorsprong van de E.U. is niets nieuws. Er zijn eindeloze hoeveelheden boeken geschreven over de verbanden tussen de Nazis en de toen zittende en nu nog zittende top kapitalistische klieken. Het wordt alleen niet bij de geschiedenis op scholen onderwezen, en de massa media doet alsof er niets aan de hand is, juist omdat deze Nazis en vooral Nazi financiers nog altijd teveel macht uit kunnen oefenen. Zo is het een onbetwist feit dat de grootvader Bush, de Amerikaanse presidenten familie, veroordeeld is voor zijn collaboratie met de Nazis. Juist deze familie stijgt na de 2de wereldoorlog naar de toppen van de officiële macht in Amerika. Oorlogen zoals in Vietnam, staatsgrepen en moord campagnes zoals in Chille, zijn geen toeval maar hebben diepere en in veel gevallen publiek bekende oorzaken.

bron
Knipsels uit de krant ‘De Waarheid’. bron

English:


Book: the E.U. is a Nazi project

The European Union is following a blueprint for a common market, which was followed by the Nazis of the second world war at the behest of Nazi financiers of the IG Farben pharmaceutical and oil cartel, of which Bayer, BASF and Hoechst are the today surviving components. The top Nazi Walter Hallstein became the first President ever of the European Commission, after the 2nd World War. Another top Nazi from the first hour (1933 membership) is Prince Bernhard, who worked in the administration of the Paris office of IG Farben. After the 2nd World War, he organized the now infamous clique “The Bilderbergers”, who for decades have been assembling in secret various top people in politics and business, to form a common market and Empire in Europe, representing the interests of the heirs of the IG Farben cartel – and other multinationals. Prince Bernhard was a Nazi S. S. officer, and has become notorious by the bribery scandal with Lokheed Martin.

Eerste President van de Europese Commissie, Walter Hallstein, top Nazi en beschermer van de Nazi wet.
First President of the European Commission, Walter Hallstein, top Nazi and protector of Nazi law.

The top Nazi Walter Hallstein’s past in the Nazi top was as much as possible obliterated by the post-war establishment. However, Hallstein was operating at the level of pro-Nazi public speeches and creating Nazi legislation. After the war he hired a by the Nuremburg trials for war crimes convicted Nazi to help him set up the new European dimension of justice and law. Thus the saying after the war (in the Netherlands): “ The same people as in the Nazi time are still in power ,” comes to life in this book. Kohl? IG Farben. Merkel? “My girl,” said Kohl.

Read the shocking book for free here (English): Nazi roots of the Brussels EU.

En Rijk, En Kliek, En financier.
Will the illusion again prevail as it did in 1933, until it is again too late?

P.S.

The issue of Nazi origin of the E.U. is nothing new. There have been many books written about the relationship between the Nazis and the then ruling and today still ruling top capitalist cliques. It is just not taught as part of history in schools, and the mass media pretends nothing is wrong, because these Nazis and especially Nazi financiers can still exert too much power. It is an undisputed fact that grandfather Bush of the American presidents family, was convicted for his collaboration with the Nazis. Precisely this family rises to the top of official power in America after the 2nd World War. Wars such as Vietnam, coups and assassination campaigns like in Chille are not accidental, but are the results of deeper and in many cases publicly known causes.

Written by Jos Boersema (website: law4.org).


h
Clippings from the newspaper ‘De Waarheid’ (which means literally: The Truth). source

ee
South Front Help ons !
Advertenties

3 reacties op ‘Boek: de E.U. is een Nazi project.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s