Opinie: Waarom geïnformeerde principiëlen Novorossiya steunen

Men zou mensen kunnen indelen in 2 groepen: de mensen die algemene principes voor iedereen nastreven – de principiëlen (of met een overdreven negatief woord: de verraders), en de mensen die hoe slecht hun eigen land ook is de regering toch blijven steunen, de loyalen (of met een negatief woord: de hysterici). Beide groepen beschuldigen elkaar ervan verraders te zijn, en de algemene situatie van de maatschappij negatief te beïnvloeden. In werkelijkheid zijn dit in vredestijd niet twee groepen, maar twee uitersten op een glijdende schaal. De meeste mensen bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten. Ze zijn voor Nederland, omdat ze denken dat het min of meer een Rechtstaat is die vrede nastreeft (niet perfect, maar toch beter dan bijna alle andere landen). Aan de andere kant vertrouwen de regering maar half, omdat ze corruptie vermoeden.

Om iets logisch bespreekbaar te maken, is het vaak handig iets eerst in een extreem te trekken om de bepalende kenmerken te identificeren, en daarna de analyse weer te normaliseren op de realiteit. Hierbij is het echter goed om te beseffen dat juist ten tijde van oorlog, de hysterie en polarisatie zo extreem kunnen worden dat er werkelijk twee groepen ontstaan die elkaar op leven en dood gaan bestrijden, en dat het meedoen in de strijd door mensen met twijfelachtige intelligentie de werkelijke situatie ook soms in een soort karikatuur van een serieuze denkwereld kan veranderen. Het extreme wordt dan alsnog realiteit, in al zijn dodelijke simpelheid. Deze realiteit dreigt nu door de oorloghitserij op het oostfront van de Europese Unie (Rusland). Zijn de mensen die oproepen tot kalmte nu de landverraders ? Wie durft te wijzen op het belang van de mensen in Donbass en Rusland, en de mensen in Oekraïne en Kiev de strijden voor hun democratische rechten tegen de Amerikaanse gewelddadige staatsgreep in: allemaal betaalde agenten van Poetin ? De hysterici winnen terrein, en dat op een achtergrond van een dreigende zware financiele crisis of zelfs financiele ineenstorting (zoals menig econoom voor waarschuwt, maar die worden genegeerd in de grote kranten op dit moment; oorlog moet nu al de mensen bezig houden nog voordat de economie in zeer slecht weer raakt.)

bron
2de wereld oorlog, het Verzet, “Sabbotage” bron

Dus ten behoeve van debat: er is (zeg maar) een groep A, die wat er ook gebeurd, en hoe crimineel de bazen van zijn groep / clan / land / Imperium / moordbende ook zijn, hoe misdadig de plannen, hoe grootschalig de leugens, die zal altijd in de pas blijven lopen en streven naar de macht van die bazen over de hele wereld, en liefst het het Universum. Dan is er de andere groep, die streven naar objectieve normen voor eenieder, rechtvaardigheid, rechten. Deze mensen zijn meestal in verzet tegen de bazen van het eigen land, op de één of andere manier; al was het maar in woord.

Mensen in de principiële categorie die in democratie geloven, en beseffen dat dit alleen op beperkte land grootte betekenisvol kan bestaan, die vinden dat: Rusland er is voor de Russen, Oekrïane voor de Oekrainers, en zo nodig Novorossiya voor de Novorossiyanen als die daar de meerderheden hebben. Deze principiële groep is in oorlogen in de regel tegen het aanvallende land, en voor het verdedigende land. Zij vinden als Nederland België binnen valt, dat elke gesneuvelde Nederlandse soldaat een overwinning is, totdat dit vuile plan in duigen valt. Voor de blinde loyalen of hysterici, betekend dit dat de principiëlen landverraders zijn: hoe kan iemand voor de Belgische troepen zijn, dat is de buitenlandse vijand ! Het zullen wel betaalde Belgische agenten zijn ! De principiëlen vinden echter precies hetzelfde van de Belgische troepen, als die Nederland binnen vallen: elke Belgische soldaat die hier ons land komt veroveren moet of gedood worden, of krijgsgevangen gemaakt, totdat dit vuile plan in duigen valt. Sommige principiëlen zullen vrijwillig vechten tegen de Belgische inval tot in de dood voor de Nederlandse Soevereiniteit, omdat ze woedend zijn over de schending van het Soevereiniteits principe voor Nederland binnen de Nederlandse grenzen, en het oneens zijn met de (zogenaamde) reden van de inval (ongetwijveld zal er een mooi verhaal over hulp aan de arme Nederlanders worden opgehangen in de Belgische kranten, in zo’n geval).

Het is eigenlijk precies hetzelfde concept, als dat het huis van de buren niet jou huis is, en jou buurman niet over jou bank in jou woonkamer gaat, etc. Kamers in huizen, huizen, dorpen, steden, provincies, landen, bilaterale en multinationale betrekkingen, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde principe. Wie ergens woont, leeft, die heeft daar de primaire rechten, zo simpel is het, zo praktisch is het.

Met andere woorden: als Amerika in Oekraïne een staatsgreep pleegt, en dat hebben zij gedaan, dan is dat misdadig. Wie akkoord is met dat soort misdaden, lijkt dus bij de blind loyalen of hysterici te horen. Het probleem hierbij is echter: mensen weten niet eens dat er een staatsgreep is gepleegd, en hoeveel geweld daarbij is gebruikt.

De kernvraag lijkt dus echter niet te zijn wie welk principe is goed, maar wat zijn de feiten. Echter, wie in hogere mate beheerst wordt door blinde nationale loyaliteit, die loopt het risico zich minder te interesseren voor het antwoord van over de andere kant van de grens. Dat zouden toch alleen maar leugens zijn, want ons land is het beste en de rest zijn toch maar leugenaars, oplichters, aan ons vijandig. Dat is tot op zekere hoogte de hysterie aan het werk. Het niveau waarop mensen blinde nationale loyaliteit nastreven of erdoor bezeten zijn, beïnvloed – soms dramatisch – aan hoeveel verschillende bronnen en feiten zij zich wensen bloot te stellen. Zelfs een staatsgreep door Nazi organisaties kunnen zij zo voor een goede zaak houden, want ze weten niet eens dat er Nazi organisaties bezig waren, ze weten niet eens dat Amerika achter de Staatsgreep zat. Voor hen is alles wat strijdig is met de oppermacht van de eigen illusies, een gerucht dat genegeerd mag worden, want er is geen bewijs voor bij hen bekend, omdat zij zulke bewijzen uberhaupt niet willen zien, of direct zullen afwijzen als zijnde een manipulatie.

Men kan ook zeggen dat het principe van blind nationalisme (ultra-nationalisme) de groep die door dik en dun de bazen van het land volgen (zoals voor Nazi Duitsland, Hitler op dat moment), ook principiëlen zijn op die manier. Zij denken (of soms lijkt het er meer op dat zij willen denken) dat Rusland de Oekraïne is binnengevallen. Ze negeren wat de bevolking in Donbass zelf doet en publiceert, en vinden oppervlakkige propaganda van de westerse zijde hierover genoeg informatie. Ze klagen Rusland aan onder het principe dat Kiev de baas was in Donbass en dat zou moeten blijven, zonder historisch besef van wat Oekraïne eigenlijk is, en wat de positie van Donbass is, of wie daar werkelijk woont. Ze gedragen zich alsof ze het principe van nationale Soevereiniteit belangrijk vinden, alsof ze tegen buitenlandse invasies zijn. Waarschijnlijk menen velen dat ook werkelijk.

Hitler deed hetzelfde toen hij de invasie van het militair zwakke Polen in scene zette, en zich als slachtoffer van een invasie voordeed, waarna hij het Oostfront militair opende. Hoe durfde Polen de Soevereiniteit van Nazi Duitsland te schenden ! Wat een mooie man van principes, die Hitler ? Aan de andere kant is het denkbaar dat sommige doeleinden van Hitler zelfs niet eens onredelijk waren (en die hij dus handig uitbuitte), zoals het opnieuw binnen Duitsland brengen van land waar toch vooral Duitsers wonen en die wellicht voor een dergelijke aansluiting waren. Zo wordt dan weer het principe ondersteund dat elke situatie goed bestudeer moet worden, om een juist oordeel te kunnen vellen. Hoor en wederhoor van alle partijen zelf, is hier cruciaal.

Het kern element van verschil lijkt er dus in te liggen dat de groep A, de blind nationaal “loyalen” of “hysterici” zich probeerd voor te doen als een groep die principes nastreeft, maar daarbij in meer of mindere mate het gezichtspunt van de andere partij uit het oog verliest. Een gedeelte van de feiten wordt simpelweg als niet bestaand verondersteld, en is dan in de regel ook vaak volkomen onbekend bij de ultra-nationalisten die de westerse coup in Kiev steunen. Wat de mensen in Donbass zeggen, wat Rusland zegt, historische details over het ontstaan van het grensgebied, enzovoorts: deze worden vaak onderschat of zelfs totaal verborgen gehouden voor het algemene publiek. Er vind dus geen hoor en wederhoor plaats, en een verschraling van het debat, een verschraling van de feitenkennis die hoort bij een fatsoenlijk oordeel over een situatie als in Donbass. Het probleem is feitenkennis, het probleem is het gebrek aan ongefilterde wederhoor.

De principiëlen aan de andere kant, die toch al gewend zijn het eigen land als door en door corrupt te beschouwed – gezien de bloedige Imperialistische oorlogen van Nederland zelf, die niet onderdeden voor de brutaliteit en het Imperialisme van de Nazis – die kijken juist met een andere bril naar de situatie: alle landen zijn corrupt, en de Nederlandse media verkopen aan de lopende band leugens over de kern onderwerpen: het Grote Geld, de Economie, de top politiek in Nederland, en misschien wel de grootste bron van leugens: alles wat met oorlog te maken heeft. Zeker daar waar de Nederlandse Oligarchie een speler is in een oorlog bloeien de leugens op zoals in Indonesië toen, en nu Donbass. Zowel via de E.U. als de Shell olievelden, die zijn verloren voor het westen in het gebied van Novorossiya, zijn er Nederlandse belangen in het spel voor de extreem rijken. Deze kant van de principiëlen gaat dus al snel op zoek naar niet direct aan een overheid verbonden nieuwsbronnen, op zoek naar wat hun collega critici zeggen in andere landen. Wat vinden de mensen daar, die zowel kritiek hebben op Rusland, als op Kiev, als zelfs op Novorossiya zelf, van de situatie ? Wat vinden de mensen daar, mensen die een minimum aan intelligentie en eerlijkheid lijken te hebben ? Wat lijken verder niet politiek gemotiveerde burgers te zeggen, over de situatie in de eigen straat, wat is hun oordeel over hun eigen totaal verwoeste huis ? Niet 1 of 2 personen: door blijven zoeken naar de waarheid. Waar zijn de bewijzen voor het één en ander ? Wat zijn de onbetwiste achtergronden ?

Door de ontdekking van vaak diametraal tegenovergestelde feiten die uit zo’n vraag voortkomen, ontstaat ook een diametraal tegenovergestelde conclusie dan die welke de Nederlandse heersende klasse het zich niet informerende volksdeel graag voorhoudt. Juist uit hoofde van het principe van het zelfbeschikkingsrecht van volkeren (Donbass is ongeveer even groot als Nederland ten tijde van de Opstand tegen Alva en de gruwelijke Inquisitie, en er is een zelfbeschikkings Referendum geweest in Donbass na de Amerikaanse staatsgreep in Kiev), juist uit hoofde van het een ander land niet mogen binnen vallen (de Amerikaanse staatsgreep van februari 2014 is een vorm van een indirecte invasie houden in een land), komen de geïnformeerde principiëlen op basis van dezelfde principes als de anderen, tot een tegenovergestelde conclusie: Novorossiya moet gesteund worden tegen de terreur van de westerse staatsgreep in Kiev.

Naar “een en geweten” ?! Alle kanten claimen de hoogste principes, maar wie verdiept zich in de feiten ? Wie komt met de bewijzen en de details ? Wie durft de kant van over de grens het woord te gunnen, voor de verandering ? Niet de Nederlandse massa media.

Een tweede conclusie uit dit alles zou kunnen zijn, dat eenieder erop verdacht moet zijn en blijven nooit de argumenten die van over de grens komen te negeren. Neem geen genoegen met door nationale media gefilterde en mogelijk gemanipuleerde informatie, die zich voordoet als zijnde de stem van de volkeren daar. Als het massa media betreft, dan zijn de belangen zeer groot bij het verdraaien van de feiten. Het gaat over miljarden Euros aan contracten. Er zijn mensen die bereidt zijn voor zoveel geld te liegen en te moorden, ook in Nederland. Als de grote kranten een interview houden van iemand in Donetsk (Donbass, Novorossiya), dan is dat nog steeds primair de Nederlandse spreekbuis. We hebben bij de Nederlandse media niet te maken met iemand die een paar uur in de week de tijd heeft om iets in elkaar te draaien, en eenvoudigweg de middelen en kunde mist om een glad propaganda verhaal in elkaar te knopen. Het zijn geen ‘wilde’ telefoon videotjes, of in woede geschreven brieven door eenvoudige burgers. De massa media heeft eindeloos de tijd, en bergen met geld, om te doen waar zij zin in hebben met een gebeurtenis. Het kost tijd en aandacht om erachter te komen wat de bronnen in Donbass en omstreken werkelijk zelf zeggen (kennis van Engels of liever Russisch en Oekraiens is hierbij minimaal nodig).

South Front Nederland vertegenwoordigt de opinie en feiten die worden aangedragen door de mensen in het bredere gebied zelf, waarbij sommige bronnen ook vijandig staan tegenover de Russische Oligarchen, maar ook de Oligarchen in het westen, en zelfs de Oligarchen in Novorossiya. Als ergens kritiek klinkt ook op Rusland, dan is het Novorossiya zelf (!). Russische invasie ? Uiteraard dreigt nu door een dergelijke positie een nieuwe vorm van ultra-nationalisme te ontstaan: alles wat met Novorossiya te maken heeft zou daarom goed zijn, en alles wat met de NAVO te maken heeft zou daarom slecht zijn. Het is belangrijk om altijd kritisch te blijven en door te zoeken naar geloofwaardig bewijsmateriaal en geloofwaardiger bronnen; bronnen die zelf geen financiele belangen hebben.

Kazzura lijkt bijzonder kritisch te zijn op dit vlak, en is ook bekend van zijn kritische houding bij ook maar de minste vorm van schendingen van het Krijgsgevangenen verdrag van Geneve aan de kant van Novorossiya. Kazzura is inmiddels gevlucht naar Moskou, en is één van de weinige Engelse video nieuws bronnen over het gebied. Omdat hij teveel moet werken kan hij tegenwoordig niet veel vertalen, zo berichtte hij op zijn youtube kanaal. Hier ziet men de Russische betaalde agenten aan het werk ? Ze betalen niet eens iemand die al vrijwillig talloze videos vertaald vanuit het gezichtspunt van Novorossiya zelf, die nota bene in Moskou zit. De laatste weken is er bijna geen video meer van Kazzura. Het machtige media circus van Poetin, dat zelfs Nederlanders opkoopt voor propaganda ? Vergeet het maar ! Het lijkt erop dat Rusland de buitenland propaganda (zo U wilt) bedrijft via Russia Today, en dat is het. Dat is wat ze er aan doen, en de rest moeten mensen zelf maar uitzoeken. Misschien is dat niet zo vreemd, als je ziet dat de pro-democratie beweging die ook de anti-maidan als uiting heeft, een tak kent die kritiek heeft op Rusland en de Russische oligarchen. Een tak die zowel Oekraïne als Rusland graag economisch en staatskundig zou hervormen.

Zo blijkt dan maar weer, hoe eenzijdig het spookverhaal van de zogenaamde Russische invasie is. Het is een complete afleidingsmaneuvre van de echte problemen die spelen. Is er een sterke pro-Russiche fractie aanwezig in Donbass ? Absoluut, niemand ontkend dat. Maar het is geen Russiche invasie, en de kern van de zaak is gelegen in binnenlandse politiek, de terreur van Kiev, zelfs voor de sterk pro-Russische fractie. Onderzoekt de dingen, alvorens een oordeel te geven. Het zou Nederland in dezen minimaal passen om terug te keren naar de principes van Batavia: de neutraliteit tussen de grootmachten. Beter zou zijn om humanitaire hulp te bieden aan Donbass, en Rusland hierbij assisteren. Waar is de Nederlandse vrijgevigheid, voor Donbass ? Is wars van alle politieke leuterkoek, onder welke hoofdstad dat gebied ook zal vallen uiteindelijk, is dat niet de primaire kwestie ?

Sinds wanneer is Rusland een aartsvijand van Nederland ? Wie heeft belang bij deze uit het niets opgeklopte oorlogshysterie. Rusland is eerder een land met wie wij op goede voet staan, hetgeen al terug gaat op Peter de Grote die hier schepen leerde bouwen, en later vernietigde Rusland de Nazis, waarna het westfront voorspelbaar ook instortte onder relatief matige Amerikaanse druk. De rug van de Nazis in de 2de wereldoorlog werd gebroken door Rusland, niet door Amerika. Zeker niet het Amerika van vandaag de dag, dat wordt beheerst door gevaarlijke Mafias zoals de Nazi collaborateur Bush familie (!). Amerika maakt van Rusland hun aartsvijand. Wat hebben wij met dergelijke lage zaken te maken ? Amerika zou ons even graag op de vuilnisbelt dumpen als ze daar wat aan denken te kunnen verdienen, als ze dat met Irak en hun Saddam Hussein zetbaas gedaan hebben. We hebben geen bondgenoot nodig, die on in oorlog brengt met Rusland, voor de eigen vuile plannen. Nederland is historisch tegen de Nazis, niet voor de Nazis. Waarom is dit ineens andersom ?

Wat hier ook speelt, is dat het westen wél buitenlandse groepen financieert voor propaganda, zoals Soros onlangs zelf toegaf (Soros is overigens ook een Nazi collaborateur (!)). Omdat het westen het zelf doet, kleuren revoluties op touw zetten, invasies houden in talloze landen en zelfs terreur groepen steunt zoals ISIS (!!), denken ze (of hun blinde loyalisten) direct dat andere landen dat dus ook doen. Het is haast de blik van een schurk, die denkt dat de rest hem dus ook in de maling neemt, want daar is hij zelf mee bezig. De schurk ziet alleen maar schurken om zich heen, hij weet niet beter. In feite zijn er ook allerlei normale mensen aan beide kanten van de grenzen, die vrede willen en de waarheid proberen te vertellen, naar beste eer en geweten.

jos

P.S.

Het spijt me dat het weer zo lang wordt. Sorry als het hierdoor onleesbaar is geworden. Hoe dan ook lijkt het ondergetekende goed om eens duidelijk te maken waarom voor Novorossiya zijn goed is, en dat dit niets te maken heeft met een fundamentele pro-Russische instelling, of het simpelweg onware idee dat hier omkoping in het spel zou zijn. Wie verdacht wil zijn op de vooroordelen van ondergetekende op principe niveau: een vooroordeel dat hier zou kunnen meespelen is dat kleine landen beter zijn dan grote (zie law4.org). Dit betekend een soort vooroordeel tegen zowel Amerika, de E.U. en Rusland (reuzachtige), ten opzichte van Nederland en Volksrepublieken Donetsk en Lugansk (veel kleiner). Oekraïne met zo’n 50 miljoen mensen geldt hier ook als een reuzachtig Imperium. Als er een land is dat speciale loyaliteit verdiend, is het Zwitserland: een land met een sterke democratie, dat zich de E.U. van het lijf heeft weten te houden. Het laatste voorbeeld land in west Europa. Nederland heeft door hebzucht en wanbeleid die status verloren.

Advertenties

One thought on “Opinie: Waarom geïnformeerde principiëlen Novorossiya steunen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s