South Front Nederlands: wie wat hoe ?

Soms kunnen mensen niet geloven dat hun eigen Televisie tegen hen liegt. Daarom moet een alternatieve nieuwsbron die iets anders zegt wel een criminele bende zijn, buitenlandse agenten. Ondergetekende is letterlijk uitgemaakt voor een “Kremlin troll” of agent van Poetin (haha, echt ik lach er om.)

Dit is de realiteit, oordeel zelf over wat U geloofwaardig lijkt:

SFD

Alle bronnen zijn ruimschoots publiek voorhanden. Nee, ondergetekende zit niet in een ondergrondse bunker in Moskou. Nee, ondergetende heeft niet onlangs een Ferari gekocht. Nee, ondergetekende is zelfs nog nooit in Rusland geweest. Ja: ondergetekende houdt zich soms (zeg, vaak) met politiek bezig (in de zin van de fundamentele grootheden, niet het geleuter van de laatste volksverlakkers en welk poppetje waar zit momenteel). Ja: ondergetekende ziet liever geen wereldoorlog uitbreken met Rusland. Ja: ondergetekende is kritisch over het Amerikaanse wereld Imperium, en maakt zich zorgen over de stijgende corruptie in Nederland door het hoogverraad project dat Europese Unie heet. Nee, ondergetekende is geen blinde Rusland liefhebber: Rusland is gewoon een ver buurland, waar wij historisch op goede voet mee staan (mogelijk is dit nu vernietigd door de blinde Amerikanofilie die heerst in Nederland, omdat men de positieve Amerikaanse hand in de 2de wereldoorlog overschat, de negatieve niet wil zien, en niet door heeft wat er ook in Amerika is veranderd en ook toen al voor tuig aan de macht was.)

Zo is het met het hele ‘South Front’ gebeuren, waar deze Nederlandse pagina zich na al gestart te zijn zich achteraf bij heeft proberen aan te sluiten, hetgeen is geaccepteerd. Althands alles wijst er op dat dit een puur burgerinitiatief is, uiteraard kan ondergetekende alleen de persoonlijke situatie volledig kennen. Het initiatief voor deze Nederlandse nieuws vertalingen pagina komt niet uit Oekraine, of Krim of Rusland, het komt uit Nederland zelf. Dit is in de ware zin van het woord: onafhankelijk.

Er wordt hier geen geld aan verdiend, er zijn geen adverteerders, er zijn geen financiele belangen, er zijn zelfs geen persoonlijke belangen in Oekraïne of Rusland of in de hele oost Europese regio. In de familie is overigens wel sinds enige jaren iemand van Russisch bloed aangetrouwd, maar contact is minimaal ook vanwege afstand. Dit heeft geen enkele invloed op mijn mening, maar goed als het reden voor hysterie is bij iemand dan is daar de kans voor de beschuldigingen. Overigens woonde betreffende persoon in Amerika, en kwam toen pas hier, en is als ik het goed begrijp ook Amerikaans staatsburger … dus ? Ja wat een mooie spionage thriller dat dit een agent van Poetin zou zijn, die ondergetekende betaald voor propaganda, mooi hoor. Maak er een mooie film van, ik kom het graag bekijken als het wat is. Allemaal leuk hoor, maar het is niet de realiteit, sorry. Wegens privacy van anderen ga ik hier liever niet verder op in. Eerlijkheid gebied om eventuele belangen bekend te maken als er een claim gelegd wordt op onafhankelijkheid; hopenlijk is het zo OK. Over deze nieuws vertalingen is nooit contact geweest, nooit hulp geweest, niets. Het idee dat alle Russen dezelfde mening hebben is overigens ook bezijden de waarheid. Velen schijnen tegen Donbass onafhankelijkheid te zijn, dit komt zelfs voor in het hart van Donetsk tijdens het begin van de burgeroorlog, en waarschijnlijk nu nog. Ondergetekende heeft al lang daarvoor het soort meningen gepubliceerd als hier worden gepubliceerd, er is geen wijziging in opgetreden.

Overigens heb ik Poetins geld niet eens nodig, en zou het zelfs landverraad vinden om het te accepteren, zeker voor zoiets als propaganda: opzettelijk leugens verkopen voor geld, en dan liegen over wie ervoor betaald. Verkoop van aardappelen van eigen teelt zou wat anders zijn (voor een normale prijs per aardappel, maar ik heb al een potentiele koper en anders zijn ze voor de voedselbank.)

Deze ‘South Front Nederlands’ bestond eerst op facebook, is daarna overgestapt op wordpress omdat facebook de zaak onleesbaar maakt, geen opmaak toelaat, niet goed functioneerd hier, vijandelijk terrein is, en het lastig is om oude berichten terug te halen (alles staat in 1 lange trein). Er bleek later al een Nederlandse facebook van South Front te bestaan, vandaar dat er nu 2 zijn. Dit laat zien dat er een zeker knulligheids niveau is, dat je van een simpele burger zou kunnen verwachten, in tegenstelling tot duur betaalde propaganda artiesten, zoals die van de Nederlandse media.

Als klap op de vuurpijl en om het maar eens voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat dit geen Kremlin betaalde operatie is: sinds wanneer zou het Kremlin belang hebben bij een Revolutie als deze law4.org ? In dit model worden alleen relatief kleine Staten toegelaten, hetgeen betekend dat zowel Amerika, als de E.U. als Rusland zich zouden moeten hervormen. Als het Kremlin geld zou uitgeven voor propaganda, zouden ze dan niet iemand kunnen vinden voor Nederland die het beter doet, en zonder deze risicos op verspreiding van voor bepaalde belangen ongewenste politieke initiatieven ?

Oordeel zelf wie de waarheid spreekt, en voor wiens kant de bewijzen zich opstapelen. Op die foto, dat is een mooi oud Tulip toetsenbord, functioneert nog altijd perfect. Oude Nederlandse glorie. Wat is die vlag in de foto ? Dat betekend Russische overheersing ? Haha … Die vlag heb ik hier al meer dan 10 jaar en die staat daar al jaren, en vertegenwoordigt iets van genoemde persoonlijke website. De land kaart is inderdaad Oekraïne, te koop hier in de stad.

Het is overigens wel symbolisch wat die vlag betekend, in die positie over Oekraïne, met een blauwe en zwarte banier. De vlag stond er al, de landkaart is er later onder geschoven. Deze vlag betekend: democratie en vrede, de blauwe banier betekend dat een andere regering gewenst is, en de zwarte banier betekend dat de officiele claim dat de huidige situatie vrede voorstelt niet voor akkoord is. Deze vlag is niet gemaakt voor Oekraine, maar al ergens in 2008, en is een uiting van een wet in voorgestelde grondwet. Het doelwit, om het zo te stellen, van deze vlag, is Nederland zelf; maar grappig genoeg lijkt het ook een mooie betekenis voor het huidige Oekraïne te hebben ~ een mooi toeval (dat me nu pas opvalt.) Zo ziet U, dat het logisch is dat wie zich om de democratie en vrede in eigen land bekommert, dat logischerwijze ook voor Oekraïne doet, zeker als Nederland zelf onderdeel wordt van een Nazi front dat tot volkerenmoord over gaat.

Misschien dat sommige mensen zich niet kunnen voorstellen dat iemand zich voor vrede en democratie interesseert, omdat ze dat zelf alleen zouden doen als ze er grof geld voor krijgen, van lokale Oligarchen of een buitenlandse macht (zoals Amerika).

Redt bevolking Donbass van het Oekraiense leger.

ee
South Front Help ons !

P.S. Mocht U zich afvragen, waarom deze uitweidingen op een zijspoor ? Omdat onbekend ook onbemind maakt, en er een zeker risico is bij het verspreiden van de waarheid. Anonimiteit ten opzichte van de heersende klasse is onhaalbaar, een vorm van schijnzekerheid. Moordenaars in de heersende klasse voelen meer angst om tot daden over te gaan, als zij grotere publieke inspectie en weerstand verwachten tegen hun wandaden. En over moordenaars hebben we het hier. Dat de Europese Unie overgaat tot moord en massamoord voor wie niet in de pas lopen als zij de kans krijgen is ruimschoots bewezen in Donbass. Er is een risico dat Oekraïne een groep moordenaars er op uit stuurt om voor hun vijandige propaganda kanalen te stoppen. Te verwachten valt in zo’n geval, dat South Front en andere alternatieve media zwart gemaakt wordt, zodat het volk de oneigenlijke middelen om het politieke debat te smoren accepteerd. “Poetin agenten,” of “landverraders,” of “gekken en gestoorden,” zijn dan zo de truks die men kan verwachten. Vandaar dat het goed kan zijn om in dat wiel al van te voren een spaak te steken, en ook hierover de waarheid te melden. Al heeft het Nederlandse volk het niet door: het is al oorlog. Nederland bestaat niet meer, maar is opgeslokt in de gewetenloze corruptie van de E.U., die een grote speler is in het huidige Oekraiense burgeroorlog, samen met de NAVO en Amerika. Het lijkt mij dat het woord oorlog op zijn plaats is, als er complete veldslagen met tanks en houwitsers worden uitgevoerd, niet ? Raar volk, leef toch eens in de realiteit voordat het te laat is om de moordenaars te stoppen en de oorlog ook hier komt.

P.P.S. Misschien is het nog interessant om te weten dat ondergetekende niet eens naar Rusland zou kunnen reizen, omdat ondergetekende een principiële vingerafdruk weigeraar is. Ik zit al opgesloten in de Europese Unie met zijn zich langzaam vormende corrupte heersende klasse. Waarom weigeren, is dat omdat iemand identiteit zou kunnen stelen, zoals de website van de overheid haastig opmerkt de motieven zouden zijn van paspoort vingerafdruk weigeraars ? De reden is dat de overheid niet te vertrouwen is, en overal mensen kunnen gaan zitten opsporen met behulp van vinger afdrukken. Als hier weer het Fascisme uitbreekt, hebben zij al onze vingeradrukken al op papier. Dan ben je toch niet helemaal goed bij je hoofd, als je zo’n onbetrouwbare heersende klasse de vingerafdrukken van een heel volk toevertrouwd ? Wat denk je dat ze ermee gaan doen ? Het was nergens voor nodig, de fraude met paspoorten hiermee was absoluut minimaal. Er zijn dus secundaire motieven voor de heersende klasse om deze vingerafdrukken te pakken. Heb je ze eenmaal gegeven, dan is dat voor het leven. Het trieste is, omdat iedereen ze heeft gegeven, zijn de laatste weigeraars zonder problemen op te sporen. Zo dichten ook de laatste gaten zich. Desondanks blijf ik uit principe weigeren, ook al zouden ze mijn vingerafdrukken al 10 x hebben. Sommige mensen hebben nu eenmaal principes en denken na, anderen doen willoos wat de rest ook doet. Als genoeg mensen blijven weigeren worden de gegevens en politieke positie van hen wiens vingerafdrukken nog niet zijn gepakt mede beschermt, en kan een redelijke wetgeving wellicht ooit hersteld worden. Ik kan geen paspoort meer krijgen, en heb er dus ook geen (alleen ID kaart). Mooi hoor jongens, bedankt voor het “vrije reizen in de E.U.” ~ waar zijn jullie mee bezig ?!

EU-staatsgreep-moet-vernietigd-worden
Europese Unie is hoogverraad tegen Nederland, het gehouden Referendum, het volk.

Als oudste van de 3 vond ik het altijd leuk bij de grensovergang. We verstopten ons onder de dekens, of schreeuwden “HEEEEEEEEEEEEELP” in de hoop dat de grenswachten ons zouden inspecteren (helaas nooit gelukt). Over de grens was je echt ergens anders: een ander land, ander geld, andere wetgeving, andere Soevereine Overheid, andere taal, alles anders maar veel ook hetzelfde. Muntjes kon je later mee naar huis nemen. Wat is het probleem ? Dit hebben jullie – de meerderheden in het Nederlandse volk, of althands de apathie van het Nederlandse volk – nu vernietigd. Jullie zijn volksverwoesters, en wie mag jullie troep zometeen weer gaan opruimen, mogelijk met bloed weer de democratie en rechten terugkopen die onze voorvaderen op de tirannen hebben gewonnnen en die jullie nu met open ogen door de WC die Europese Unie heet wegspoelen ? Wie mag die troep weer gaan opruimen ? Je ziet het nu al, stompkoppen en uilskuikens, volksverraders dat jullie zijn, jullie voorvaderen onwaardig om hier te leven. Misschien is daarom de derde wereldoorlog jullie deel. Voel je de woede ? Voel je de haat ? Uit welke woede en haat denk je dat ons land zich omhoog gehesen heeft, tegen de moordenaars en hun martelwerktuigen, dom bier zuipend en voetbal kijkend volk. Hoe durf je wat met zoveel wanhoop bevochten is voor niets weg te geven, met geld voor de E.U. op de koop toe !

Keer om van je waanzin, de blinde weg die je bent ingeslagen, volk van Nederland. Kom in actie en laat je niet meeslepen door de leugenaars van het Grote Geld. Kom tot inkeer, reinig je geweten van je wandaden en je apathie, de schuld die je op je geladen hebt, voordat de oorlog ook hier uitbreekt, en je misdaden op jou en jou huis gewroken worden. Waar is de Nederlandse Leeuw wanneer je hem nodig hebt, niet als een monster dat de onschuldigen vermaalt, maar als een held die het uilskuiken van het verraad in één hap wegmaait, het Recht herstelt, de wijsheid en de voorzichtigheid weer Koning maakt.

*

Sorry dat het hier weer een tikkeltje te ver gaat, maar des te duidelijker wat hier de motivatie is. Iemand moet dit volk eens wakker schudden. Wat met kanonnen in de 2de wereld oorlog op ons veroverd werd, wordt nu stap voor stap ondertekend door de geachte Staten Generaal. De vijand staat niet aan de poort, dat doen ze om zelf niet op te vallen: de vijand is de Europese Unie. Bedenk hier bij dat de Nazi vijand hun eerste verovering deden via de culturele infiltratie van het eigen land, en de systematische destructie, stap voor stap, van de democratie. Pas in het latere stadium kwam daar geweld bij kijken. Deze ontwikkeling dreigt nu in Nederland, en is in feite al ver gevorderd als je ziet hoe het Staatsbestel systematisch is ondermijnt.

Juist omdat ondergetekende niet kan bewijzen dat hij niet compleet gestoord is, achterlijk en een intellectuele meeloper, wordt alles uitgebreidt van bron links voorzien. Niets tot vrijwel niets wordt hier geproduceerd, alleen maar doorgegeven wat betrouwbaar en relevant lijkt.

Jos Boersema
Groningen

(Na roepen om de Nederlandse Leeuw, bleek de volgende ochtend dat South Fronts’ laatste artikel een leeuw met vurige manen liet zien. De Leeuw leeft: in Donbass.)

EU-staatsgreep-moet-vernietigd-worden2
De Europese Unie moet tot to de laatste draad worden afgebroken, en dan per grondwet verboden worden voor eeuwig.
Advertenties

One thought on “South Front Nederlands: wie wat hoe ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s