UNA-UNSO: Oekraiens Donbass, anders ontvolken

Vertaling: Koen van Dessel, bron.

De kampen zullen we niet alleen vullen met onbetrouwbare Oekraïense burgers die de pretentie hebben zich Rus te voelen, maar ook met de inwoners van de rebellerende Donbass republieken. Als Oekraïne geen militaire oplossing vindt om de afvallige gebieden terug te winnen, moet we maar onbewoonbare condities creëren voor hen,” zei voormalig leider van de UNA-UNSO *), Dmitry Korchinskiy op TV kanaal 112.

bron
bron

Wie heeft ons democratie geleerd: de Amerikanen hebben in WO2 het democratische systeem gered, maar bouwden concentratiekampen voor hun burgers van Japanse oorsprong, door de oorlog met Japan. Ze bombardeerden woonwijken in Duitsland om de Duitse soldaten te demoraliseren. Aan het front en in de bezette gebieden moeten we handelen volgens de Amerikaanse manier. Als wij de gebieden niet kunnen terugkrijgen, moeten het daar maar onbewoonbaar worden. Als wij het niet kunnen hebben, dan niemand.

Wat Elena Masorin betreft, zij gaf zonder blozen toe: “Oekraïne moet zorgen voor een volledige blokkade van Donbass. Als de situatie verergert en escaleert, sluit ik niet uit dat de beslissing over evacuatie wordt genomen.” “Enkel onder zulke omstandigheden kunnen we praten over een versteviging van de blokkade,” voegde ze nog toe.


6ECDACC0-4964-4271-AD7F-C4C8B569F7EA_mw800_mh600
bron

noten:

*) (Door JB) UNA-UNSO – de “Oekraiense Nationale Associatie – Oekraiense Nationale Zelf Defensie” – is een ultra-rechts/nationalistische Nazi politieke partij en paramilitaire burger organisatie in Oekraine. De UNA-UNSO kwam in het centrum van de macht door de bloedige Amerikaanse staatsgreep van februari 2014 in Kiev, waarbij de gekozen regering van Oekraïne werd verbrijzeld onder de druk van groepen zoals de UNA-UNSO. Zie ook artikel op global research: link (engels), waarin wordt gesteld dat de UNA-UNSO verantwoordelijk zou (kunnen) zijn voor de sluipschutters die aan beide kanten mensen vermoordden tijdens de staatsgreep – zowel de Euromaidan rebellen alsook de politie van Oekraïne. De opgegeven bron hiervan is een Amerikaanse geheime dienst. UNA-UNSO zou ook onderdeel uitmaken van het NAVO ‘Gladio’ systeem. Zie ook: Prof: “De VS hebben een neo-nazi regime geïnstalleerd in Oekraïne”.

Gladio – of het ‘Stay behind’ netwerk – is bekend om zijn politieke bom aanslagen in Italië, Duitsland en België, waarbij zij zich voordeden als extreem links om de kiezers naar rechts te drukken. Gladio werd ooit opgericht met als opgegeven doel een geheime militaire organizatie te zijn, die in een door Rusland bezet west Europa over zou gaan tot verzetsactiviteiten in samenhang met het Amerikaanse leger. Het netwerk werd opgericht door de Amerikanen, zonder medeweten of goedkeuring van de west Europese landen zelf. Het is daarna uitgegroeid tot een Amerikaans terreur netwerk in het hart van de Europese landen; een politiek wapen van de heersende klasse om angst te zaaien en daarna te kunnen oproepen voor meer machtcentralisatie in handen van de heersende klasse onder het mom van het bestrijden van de zelf uitgevoerde terreur.

Een gevaarlijke synergie van belangen is opgetreden na de 2de wereldoorlog. De spanning tussen het kapitalistische Amerika en het communistische Rusland leidde tot een gedeeld belang tussen het anti-Russische territoriale belang van de Amerikanen, en het anti-communistische politieke belang van politiek (extreem) rechts zowel in Europa als Amerika. De meest betrouwbare anti-Communisten, die moord en staatsgrepen niet schuwen, zijn: ultra-rechts, Nazis en neo-Nazis. Direct na de 2de wereldoorlog wist een top Nazi zichzelf aan de Amerikanen te verkopen als een noodzakelijk kwaad omdat hij een spionnen netwerk in Rusland zou hebben. Deze man zet de huidige Duitse geheime dienst op. Het blijkt later dat hij onnodig veel angst heeft gezaaid, en niet zulke goede informatie had als hij deed voorkomen, om zichzelf belangrijker te doen voorkomen. Uit deze constellatie van Imperialistische belangen is het eenvoudig te zien hoe een synergie ontstaat en ook ontstaan is tussen: 1. het Amerikaanse Imperium, 2. top Nazis uit het 3rde rijk van Hitler (waarvan er uiteraard honderd duizenden waren na de oorlog, niet een groep die zomaar in het niets verdwijnt), 3. politiek ultra-rechts / ultra nationalistische organizaties zoals UNA-UNSO, 4. de westerse strijdkrachten en de NAVO, 5. westerse industriëlen en bankiers die het communisme en alles wat links is willen onderdrukken uit economische motieven. Het mag dus niet verbazen dat deze synergie aan het werk is in Oekraïne: NAVO, ultra-rechts, Nazis, westerse extreem rijken en hun politieke en journalistieke slippendragers. De neiging tot geheimzinnigheid van deze groepen, het bezit van grof geld, hun militaire insteek, het extreme geweld waar ze toe in staat zijn, leidt tot een staatsgreep in Oekraïne, en daarna een burgeroorlog tegen het Verzet dat de democratie en mensenrechten wil herstellen. Het gebrek aan politieke volwassenheid van de westerse bevolkingen leidt ertoe dat zij niet in meerderheid in staat blijken te zijn een dergelijke gang van zaken voor mogelijk te houden (voordat het te laat is en de misdaden al zijn gepleegd), hetgeen de noodzakelijke dekking vormt die één en ander mogelijk maakt.

Deze synergie is bijzonder omdat de Amerikanen eerst de Nazis verslagen hebben in de 2de wereld oorlog, en daarna toch juist met hen gaat samenwerken – en niet bijvoorbeeld met links of extreem links. Eerst vechten Amerika en Nazi Duitsland een oorlog uit, terwijl de top Nazis samenwerkten met top kapitalisten in Amerika. Vanuit deze verbinding ontstaat later bovengenoemde synergie tussen juist Amerika en Europees ultra-rechts. Blijkbaar werd dit mogelijk omdat de gedeelde belangen van het moment groter waren dan de eerder bestaande vijandschap, en wellicht omdat er een zekere natuurlijke verering bestaat in ultra-rechtse kringen voor de winnende partij in een militair conflict. Men zou kunnen zeggen dat de bovenliggende partij binnen Amerika zelf ook ultra-rechts was, zeker naar Europese begrippen.

De ene Imperialistische heersende klasse (Amerika) verslaat in oorlog de andere (Duitsland), maar absorbeerd haar daarna, en gebruikt haar voor haar eigen doeleinden. De lokale verslagen heersende klasse accepteerd (of moet accepteren), omdat dit de lokale heersende klasse (Duitsland, Europese landen) weer een opstap geeft naar de lokale macht, en omdat de overwinnende heersende klasse de mogelijkheid heeft tot strafprocessen of zelfs massamoord tegen de verslagen heersers. Om het te versimpelen: de ene koning verslaat de andere, maar in plaats van hem daarna te onthoofden (wat zeker zou kunnen) maakt hij hem tot een lokale zetbaas. Het is een bepaalde Imperialistische techniek waarvoor een Imperium op een bepaald moment zou kunnen kiezen. Het Amerikaans-Britse Imperium gebruikte vaker een techniek waarbij zij een gehate minderheid boven een meerderheid stellen, omdat zij dan via het eigen militaire overwicht die heersende lokale minderheid aan de macht kunnen houden, en op die manier voorkomen dat de heersende minderheid zich losweekt van de Imperialistische overheerser (zie bijvoorbeeld Saudi Arabië en de stuitende alliantie tussen de brute tirannen en het Brits-Amerikaanse Imperium dat hen aan de macht houdt tegen de lokale bevolkingen in). Het is denkbaar dat voor de Amerikanen, de Duitse top Nazis eruit zagen als bruikbaar zetbazen materiaal. Een sausje en wat propaganda was blijkbaar genoeg. Het Imperium project gaat door, maar dan met Washington aan het hoofd in plaats van Berlijn. 2de wereldoorlog: doel bereikt.

Deze Imperialistische techniek zorgt voor een opmerkelijk tegenstrijdig belang voor de Imperialistische top: zij moeten zowel zorgen dat de heersende minderheid gehaat blijft, zodat die minderheid zich niet aan de bescherming van het Imperium kan onttrekken. De basis achtergrond van haat tegen de heersers die het Imperium aan de macht stelt, geeft het Imperium de mogelijkheid om in te grijpen als de lokale zetbazen zich aan het Imperium onttrekken. Dan kunnen zij die haat mobiliseren, en weer staatsgrepen plegen. Divide et impera, verdeel en heers. Wat doet Amerika in Europa ? Verdeel (Rusland en Duitsland) en heers (Washington). Resultaat: staatsgrepen en burgeroorlog, dreigende 3rde wereldoorlog. Top tijden voor de wapenindustrie en politici die niets te bieden hebben op economisch of Staatsrechtelijk vlak.

Als er dus iets opmerkelijks is aan de Amerikaanse overheersing in Europa, dan is het niet het gebruik van grof geweld, staatsgrepen en de Grote Leugen, zoals nu in Oekraïne. Dat is het te verwachten gedrag van een Imperium. Bijzonder is ook niet de samenwerking met Nazis of de georganiseerde misdaad. Wat bijzonder was na de 2de wereld oorlog, was dat de Nazi dictatuur niet onverkort werd voortgezet door een Amerikaanse bezetting. De bezetting was ongewoon zachtzinnig, in feite werd het stemrecht hersteld, zelfs het opzetten van het Gladio netwerk doet daar geen fundamenteel afbreuk aan. Wat was de reden voor dit ongewone gedrag ? De oorzaakt ligt waarschijnlijk nog in de Amerikaanse Revolutie tegen de Britse Kroon, met vaak genoemd kern jaar: 1776, de Amerikaanse grondwet. Door de verovering van Amerika had dat volk zelf het land in bezit, hetgeen tot grote machtspreiding leidde die dus een economische basis vormde een Staatsrechtelijke Republiek was. Nergens in Europa was die economische basis aanwezig. Alhoewel er stemrecht was in Europa, soms eerder dan in Amerika of Engeland, ontbrak de economische ‘democratie’ van het massaal klein bezit van grond. Dit leidde tot een ongekende voorspoed in Amerika, omdat het aanvankelijk geen werkelijke Plutocratie kende. De handel bloeide, omdat er zeer veel aanbieders waren. De massale competitie leidde tot goederen van goede kwaliteit (of tenminste redelijke kwaliteit). Het is deze Amerikaanse bevolking die wars was van wereld Imperium, maar zich toch tot oorlog heeft laten verleiden door de eigen heersende elementen, die terreur pleegden tegen Amerika – hetgeen zij niet begrepen, maar waarvan zij de buitenlandse vijand de schuld gaven. Het dient opgemerkt te worden dat Amerika niet traditioneel te veroveren is: het is te groot, de bevolking is te goed bewapend. Als dit Imperium mobiliseert voor de oorlog, brengt dat in beginsel veel goede mensen op de been, met tenminste gedeeltelijk de juiste idealen. Dit leidt tot de noodzaak voor de dan al groeiende en machtige Amerikaanse Plutocratie (het Grote Geld), om zichzelf en het eigen Imperium als goed voor te stellen, maar ook aan een gebrek aan macht over de eigen bevolking en troepen om echt over te gaan tot een terreur bewind in Europa in een poging om maximaal geld uit het nieuw veroverde gebied te trekken.

Heden is het Amerikaanse Imperium decennia verder in de verrotting. De Amerikanen hebben nooit werk gemaakt van het land verdeeld te houden, zoals het aan het begin gedeeltelijk was (maar ook nooit echt goed). De economische bodem van Amerika rot dus in hoog tempo weg, en daarmee het fundament van de Amerikaanse Republiek die zich langzaam in een dictatuur aan het veranderen is. Nu, 70 jaar na het verslaan van het 3rde rijk, en vele misdaden in de rest van de wereld in de tussentijd, begint Amerika zich te gedragen zoals een standaard Imperium in de wereld. Het gedrag van Amerika in Oekraïne en dus Europa: moord, leugen, terreur, is terug bij wat zij oorspronkelijk ontvluchten toen zij rebelleerden als separatisten tegen de Britse Kroon. Aangezien Amerika zelfs niet eens het onderwerp land bezit in gedachten heeft, aangezien zij niet beseffen waarom zij een gevallen Republiek zijn, is er geen kans dat de Amerikanen hun leven zullen beteren. Het zal waarschijnlijk van kwaad tot erger blijven gaan, zoals we zien in Oekraïne. De Amerikaanse separatisten hebben hun les niet geleerd, de kans die zij kregen niet goed genoeg aangegrepen. Het land is hen tussen de vingers uitgeglipt.

In dezen verdient het opmerking dat ook in Donbass er geen begrip lijkt te bestaan van deze economische effecten, en dus dreigt – in zekere zin van het woord – een Nederlandse historie, te weten een opbloei op basis van gewonnen vrijheid, en dan de verwording tot een wereld Imperium van bloedvergieten en leugens ter ere van de eigen extreem rijken. De eeuwigdurende trommel van de menselijke ellende draait door, vanwege de onverbeterlijke onwetendheid van de volkeren.

De reden voor de absurde houding van de Nederlandse media en volk in zake Donbass is nu ook gedeeltelijk te begrijpen: het Nederlandse volk begrijpt niet dat het Amerika dat hen bevrijdde, niet meer het Amerika van vandaag de dag is. Het volk loopt achter op de feitelijke ontwikkelingen, en weigert uit de droom wakker te worden want het voelt zo prettig om te denken dat de wereld simpel is en dat een Groot Imperium over hen waakt. In feite stort dit grote Imperium hen in oorlog. De illusies over Amerika zijn altijd al overspannen geweest, maar juist in tijden van oorlog, in harmonie met de 2de wereld oorlog, stijgen die illusies weer tot ongekende hoogten, gedreven door angst en onwetendheid. Meeloperij met de Macht en de buren verklaren de rest.

Alhoewel er een hoop te zeggen is over andere Imperiums, en bijvoorbeeld dat land-verdelen ook een oude Russische gewoonte was die ook is vernietigd, moet het onderwerp heden Amerika zijn, zeker in Nederland dat een vassal is van Amerika. Amerika stort heden ten dage de wereld in oorlog, en Nederland laat zich hierin meeslepen, hoofdzakelijk door illusies en leugenmedia gedreven. Het is overigens interessant om te zien dat zowel Rusland als Amerika de primair machtige landen in de wereld zijn, die allebei land-verdelen in hun historie hebben waarvan de effecten ongetwijveld voelbaar geweest moeten zijn tot zeker een eeuw geleden. Is deze nu verloren praktijk de basis geweest van de enorme macht van de Russen en Amerikanen in de wereld ? China kende ook land verdelen voor enige tijd, maar dit is al duizenden jaren geleden vernietigd toen een brute tiran alle wijze mannen uitroeide – een tragedie die wellicht nu nog de Chinesen hun vrijheid kost. Zo bezien is de huidige wereld cultuur er een van dramatische neergang, maar het gaat te langzaam om zonder studie op te merken. China en India zijn groter dan Rusland of Amerika, maar relatief machteloos. Het ontbreekt in deze landen aan een democratisch economisch fundament.

Deze analyse zou inhouden dat zowel Rusland als Amerika hun overmacht op andere landen gaan verliezen, omdat zij de kern van hun macht al een eeuw kwijt zijn: het klein land bezit voor de grote menigten. Rusland heeft land bezit overigens op een keurige manier uitgevoerd toen het nog operatief was (in de Mir, het Russiche dorp), in tegenstelling tot Amerika waar het altijd een kwestie van pakken en ophopen is geweest. Dit is echter nogal speculatief gezien de vele andere zaken die een effect kunnen hebben. Het is echter een effect om bij stil te staan, want niet de gevelstijl van het paleis is bepalend voor een land, maar wel wat er zich afspeelt van noord tot zuid en in ieders leven zelf. Land bezit voor eenieder is bij uitstek iets dat het individuele leven vormt, veel meer dan een stemrecht. Wie zich van de tirannen en buitenlandse vijand wil bevrijden, moet eenieder zijn vrijheid terug geven: het eerlijke bezit van land: een ieder zijn gelijke deel van het land.

*

Wie zich de vrije toegang en gebruik van de natuur ontzegt, wie het oneindig waardevolle land verkoopt, wie nalaat het land terug te eisen, wie zijn fout achteraf niet beseft, wordt een slaaf van het Imperium en zal sterven in de strijd voor andermans rijkdom. Hoe kan het ook anders ?

Wie wil leven in een democratische Rechtstaat: wees moedig, en sta op temidden van de massa media zombies die in het slijk van de verroting spartelen, die hun democratie, recht en vrede opgeven in naam van de democratie recht en vrede. Sta op en wees een eerlijk mens. Eeuwige haat zal misdadigers achtervolgen, tot zij geboet hebben voor hun misdaden. Neem geen deel aan de laffe meerderheid: stap op, laat Donbass met rust. Volg de leugenaars van de massa media niet meer, en kies eens een eerlijk mens in de regering. Overdenk het economische proces opnieuw, voordat de Plutocratie de slavenband die om jullie nek ligt strak trekt.

ee
South Front Help ons !

SouthFrontLionNL

Advertenties

One thought on “UNA-UNSO: Oekraiens Donbass, anders ontvolken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s