Analyse van het grote verhaal van 2 kanten

Objectief gezien zijn er grofweg 2 grote verhaal lijnen over de situatie in Oekraine. Elke kant heeft zijn eigen verhaal en beweerd en/of gelooft dat het de waarheid is. Deze twee zijn, tot de essentie teruggebracht:

A. Oekraine is binnengevallen door Rusland, en moet zich verdedigen tegen deze invasie.

B. Er is een staatsgreep geweest in Oekraine, en het volk moet zich verdedigen tegen de dictatuur.

Het verschil aan beide kanten ligt in het geloof danwel ongeloof van 2 gebeurtenisses. Deze twee gebeurtenissen zijn, weinig verassend:

A. Er is een invasie door Rusland, dat de Krim en half Donbass heeft bezet. Een brute aanval uit het niets, van Rusland.

B. Er was een staatsgreep in Oekraine, Kiev (en elders), waardoor de democratie is vernield. Een brute aanval uit het niets, van Amerika.

Het is opmerkelijk, en schokkend, dat veel Nederlanders niets weten van de februari 2014 staatsgreep in Oekraine, ondanks alle beelden en verslagen die hiervan bestaan. Men kan werkelijk een opmerking vinden van iemand die meent te weten hoe het zit, die denkt dat in februari 2014 de gekozen regering van Oekraine simpelweg vervroegde verkiezingen uitschreef, en verder was er geen vuiltje aan de lucht.

Tegelijkertijd is het niet zo vreemd dat de Russen beschuldigt worden van een invasie in Donbass, omdat Rusland eerder ook heeft ingegrepen tegen de massamoord van Russen in Georgie, en niemand ontkent dat Rusland militaire actie heeft ontplooit op de Krim (alhoewel deze troepen daar al waren, per bestaand verdrag). Verder kan gesteld worden dat de Russische hulpgoederen voor Donbass, ook al is het humanitair, toch de Milities van Donbass indirect steunen. Of het gebeurd of niet, men kan een stapel rijst ook verkopen en van het geld wapens kopen, bijvoorbeeld; dat is verre van ondenkbaar.

Om objectief te blijven en niet te verzanden in een eindeloze feiten discussie, zou men – als het ware als een academische oefening – 2 alternatieve zienswijzen kunnen overdenken. 1. Beide gebeurtenissen zijn waar, en 2. Beide gebeurtenissen zijn onwaar.

1. Er was een staatsgreep in Oekraine, de democratie is vernield, het volk moet in opstand komen, maar slaagt vooralsnog alleen in Donbass. Er was ook een Russische invasie op de Krim en ook in Donbass, waar het Russische leger vecht met het Oekraiense leger.

2. Er was geen staatsgreep, en ook geen Russische invasie van de Krim of Donbass.

Nu kunnen we de situatie dus op 2 nieuwe manieren analyseren, om te zien wat juist en rechtvaardig is. In mogelijkheid 1. is Oekraine als Rechtstaat vernield, en is daarna dat gebied dat in dictatuur is gestort gedeeltelijk geannexeerd door Rusland. Men zou dat een laffe daad kunnen noemen, gebieden annexeren van een land dat stuk is gemaakt door een staatsgreep van neo-Nazis. Aan de andere kant zou men kunnen zeggen dat zo’n annexatie een zegen is voor de mensen die opgenomen worden in Rusland, omdat het ze beschermt tegen de uitgebroken chaos en bloeddorstigheid in eigen land. Deze mogelijkheid gaat dus ook nog 2 kanten op, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld voor de mensen daar. Het probleem spitst zich toe op het algemene gedrag van Kiev versus Moskou, welke hoofdstad gedraagt zich beter in de gebieden onder haar controle. Het zal geen eenvoudige opgave zijn om deze vraag objectief te beantwoorden, en zelfs het beste onderzoek zal er uiteindelijk maar een slag naar moeten slaan, want er is altijd wel iemand te vinden die er anders over denkt. Op de Krim is heden geen burgeroorlog en gaat het dus relatief goed, maar in Donbass gaat het slecht. De vraag waarom het slecht gaat in Donbass, of dat komt door repressie oorlog van Kiev, of de Russische invasie, of beiden, is dan de volgende vraag.

In mogelijkheid 2. is er zowel geen invasie, als geen staatsgreep. Er is dus een opstand op de Krim en in Donbass door het volk zelf, tegen hun eigen gekozen regering. In deze lezing spitst de vraag zich toe op de vraag of afscheiding een basis mensen recht is, en in hoeverre de bevolking van Krim en Donbass echt achter deze opstand staan. Wederom zal deze kwestie niet zo heel eenvoudig te beantwoorden zijn, en zullen beide kanten hun eigen antwoorden hebben. Voor de kant van de huidige Oekraiense regering is er een stel terroristen los in Donbass, die het volk daar terroriseren. Voor de kant van de huidige regering van Novorossiya, zijn juist de mensen in Kiev een stelletje terrorristen, waartegen zij wel in opstand moesten komen; of dat nu een gekozen of staatsgreep regering is, doet er niet eens toe.

De vraag of afscheiding een recht is, voor aanzienlijke bevolkingsgroepen, is overigens in het algemeen al bevestigend beantwoord door het westen zelf. Het is ook nuttig voor Nederland om zich te realiseren dat Nederland zelf is ontstaan in een afscheidingsoorlog van Spanje (in 1566-1588 enz). Desondanks zijn er veel Imperialistisch ingestelde mensen, die graag kleinere bevolkingsgroepen onderdrukken ter meedere eer en glorie van hun eigen machtsbasis.

Conclusie: Er zijn geen eenvoudige conclusies te trekken op basis van oppervlakkige ideologische analyses. Het onderzoeken van alle feiten, alle kanten van het verhaal, de moderne alsook lang vervlogen historie – en van beide kanten, het onderzoeken van wat er nu precies gebeurd met de mensen in alle gebieden en van alle gezindten onder de diverse Staten, is de enige manier om een zinnig antwoord te geven op wat juist en rechtvaardig is.

Het gebrek in de westerse media om alle kanten van het verhaal, en nog meer kanten, routinematig aan het woord te laten en de dingen te laten zien die zij doen, laat zien dat het westen geen interesse heeft om op deze vraag een werkelijk antwoord te geven. De conclusie staat voor het westen al bij voorbaat vast, de lijnen waaraan het moet voldoen zijn met zwarte inkt dik aangezet, en daarbinnen wordt dat ingekleurd met passende nieuwsberichten, insinuaties en zelfoverschatting waar het westen en zeker Amerika beroemd om zijn, die de hysterie tegen de vermeende vijand tot maximale hoogte opzwepen. De nuance is totaal zoek. Wat men verder ook over de hele situatie in Oekraine kan vinden, deze gang van zaken in de westerse media is een stuitende ontwikkeling op zich.

Het lijkt er dus op dat de geesten in Europa en Amerika rijp gemaakt worden voor een 3rde wereldslachting, want dit is de manier waarop dat gedaan zou moeten worden als dat het doel is. Alhoewel Nederland de macht niet eens heeft om een wereldoorlog te ontketenen, heeft Amerika dat wel.

Het doel van dit artikel is, om het opgezweepte deel van Nederland zich te laten realiseren dat er ook een andere kant van het verhaal is, een kant die zij waarschijnlijk niet eens weten dat die bestaat. Het lijkt er werkelijk op dat het Nederlandse volk meent dat Rusland in alle openheid stukken van Oekraine annexeert, en dat zij – het heilige volk van het westen – daar terecht vraagtekens bij zetten. Alsof Rusland werkelijk open bloot beweerd dat zij Amsterdam en Washington zullen gaan annexeren, met als eerste stap Donetsk, met steun van een opgezweept Russisch publiek dat hongert naar de wereldmacht.

Dat het in feite het westerse publiek is dat in hoge mate opgezweept raakt voor oorlog door deze hoogst speculatieve interpretatie der feiten, daarvoor zijn zij blind. Dat de Russische Federatie in veel opzichten lijkt op de Europese Unie, daarvoor zijn zij blind. Dat net zo goed, zo niet met meer reden, gezegd kan worden dat de Europese Unie een land tegen haar wil heeft geannexeerd met een staatsgreep, namelijk Oekraine, als dat Moskou de stad Donetsk zou hebben geannexeerd met een staatsgreep daar, daarvoor zijn zij blind. Dat er ook normale mensen wonen aan alle kanten, die vrede willen maar toch loyaal zijn aan de Staat in hun eigen gebied, of dat nu de Staat in Kiev is, Novorossiya in Donetsk of Rusland is Moskou, zoals dat voor Nederlanders Den Haag is, daarvoor lijken zij blind.

Veel Nederlanders zouden zich daarom eens de vraag moeten stellen:

Wat is dit:

ukraine-10

Een andere vraag die zij zich behoren te stellen is: met wat voor reden meent een ongeinformeerd en ongeintereseerd volk van Nederland, een agressieve, radicale en wilde mening te hebben over een stuk gebied dat recht onder Moskou ligt, en waar gevechten zijn uitgebroken ? Wat weten de meeste Nederlanders er van, en zelfs als het een Russische invasie zou zijn, wat heeft het met Nederland te maken, en waarom zou Nederland op oorlogsvoet moeten komen te staan met Rusland (nota bene!) omdat veel Nederlanders zich een agressieve houding aanmeten jegens Rusland; of erger nog: Russen in het algemeen – alsof die er op individuele basis meer aan kunnen doen dan zij zelf. Keer om van deze heilloze weg, volk van Nederland, want anders zou dit volk wel eens achter de Nazis aan de hel in gegooid kunnen worden, voor dezelfde misdaden.

Er bestaat geen kwaliteitsmedia meer in Nederland, het is over het algemeen tot op het bot verrot. NRC, Volkskrant, het journaal, het is tegenwoordig weinig meer dan een schaamteloze vertoning van propaganda, subtiele en onder humanitaire pretenties ingelepelde haat, pseudo-intellectualisme, cultureel chauvinisme, eenzijdigheid en schijnbaar bewust ingevoerde tunnelvisie. Wie bezit deze schandalige pseudo-media, wie adverteert er in, en welke machtcentra dienen zij ? Het begon al met onfatsoenlijke tekeningen in de NRC, onderwerpen – met fotos – die fatsoenlijke mensen uberhaupt niet in een krant willen zien. Dat was het moment om deze leugenkranten te dumpen, maar het is niet gebeurd. Wie klaagt over de Russische massa media, waar ook reden toe is, moet niet vergeten de eigen media onder een nog strengere loep te leggen als compensatie tegen de eigen natuurlijke volksarrogantie.

Schande over Nederland, schande schande driemaal schande. Hoe durft dit relatief kleine volk zich zo te misdragen, alsof het onaantastbaar is. Bidt om vergeving van de mensen in Donbass, en breng de hulpgoederen op gang om de al aangerichte schade te verzachten. Huil om Donbass, huil om de kinderen en grootouders, de vaders die hun huis vernield zien, de moeders die schuilen in de kelders mede voor de blinde en arrogante agressie uit Nederland.

(jb)

ee
South Front Help ons !

SouthFrontLionNL

Advertenties

7 thoughts on “Analyse van het grote verhaal van 2 kanten

 1. Het is overigens ook lichtelijk ironisch, dat terwijl de westerse grootmachten zich voordoen als de kampioenen van de Rechttsaat en democratie, dat ondergetekende (Jos Boersema dus) deze mening tegen de westerse machten erop na houdt, terwijl ik een internationale publicatie bereikt heb met een democratie computer programma genaamd “sede – secure democracy” in het blad ‘Linux Magazine’ (http://www.law4.org/sede) en er een soort hobby van maak om een maximaal democratische Grondwet te schrijven (http://www.law4.org/law), en verder de schijnheilige maximaal pro-E.U. partij D66 weer hoge ogen gooit terwijl zij het geweest zijn die geweigerd hebben om hun oude ideaal van democratie partij-intern in te voeren, toen dit technisch mogelijk werd via mijn programma (maar niet alleen mijn programma, er waren ook andere mogelijkheden voorhanden). Letterlijk weigert het D66 partijbestuur de motie van hun eigen hoogste orgaan, het D66 Congress, uit te voeren, om dit in te voeren, en letterlijk was het mijn eigen met de hand gechreven programma wat wij (succesvol) aan het testen waren. Dus een partij die zijn idealen verloochend heeft, pretendeerd met het westerse machtsblok de democratie en rechtstaat in een ver buitenland voor te staan. Hoe geloofwaardig is dat ?!

  Ook op het gebied van Rechtstaat is de schijnheiligheid simpelweg walgelijk te noemen, omdat de Nederlandse Grondwet is vernield in 1953 via artikelen 90 tot 95, die het Parlement verheft boven de Grondwet via de verdragstruk. Wie is het dus nou die hier democratie en rechtstaat wil ? Ondertussen storten deze maniakken zonder blikken of blozen het hele midden oosten in oorlog en totale ontreddering, van Afghanistan tot Libie, en zelfs van Donbass tot aan Sudan en Jemen. Wellicht is dat nog maar het begin van deze uitbrekende wereldoorlog, en zal in de toekomst het begin van de 3rde wereldoorlog gelegd worden op een moment dat nu al weer jaren terug is, wetende waar dit allemaal toe geleid zal hebben dan.

  Overigens staat op de website http://www.law4.org ook hoe wij deze hele kwestie kunnen aanpakken, hetgeen een zeer langdurig en breed programma vereist van diepgaande hervormingen in economie en Staat. De vraag is: wil Nederland de noodzakelijke stabiliserende hervormingen invoeren nu het allemaal in goede orde en rust kan, op het rustige tempo dat nu eenmaal het beste is bij dit soort dingen, of moet eerst alles kapot door de idioterie van de massa media en de huidige politiek, en dan zitten we zelf in de chaos en ellende die ze in Donbass inmiddels al kennen.

  P.S. Het was letterlijk zo dat D66 op sterven na dood lag, toen dit project voor interne democratie in D66 voortgang maakte. Toen D66 zijn idealen verloochende en dus officieel een corrupte partij werd, schoten ze omhoog de macht in, en dit proces is nog steeds gaande. Het was alsof de duivel ermee speelde, en alsof dit volk hongert naar geregeerd te worden door verraders. Overigens verdient het Congres van D66 wel hulde, zij wilden unaniem de interne partij democratie, tegen het advies van hun eigen partij baasjes in (!). Wel is het triest, dat het Congres en leden niet door hebben gezet, toen duidelijk werd dat het een soort doofpot affaire was (en dus een soort interne coup binnen D66, tegen het Congres van D66, want dit is allemaal tegen de statuten van D66 in gebeurd; althands bij mijn weten). Vanzelfsprekend was er geen piep over te horen in de leugenmedia, op welk niveau dan ook (voor zover mij bekend).

  Nederland is een land in verval, de periode van decadentie, zelfzucht en verrotting, wat dus gaat leiden naar de crisis: coups en revoluties, oorlogen en economische ontreddering. De reden is simpel: het zootje machthebbertjes en schuinmarcheerders kunnen een land ook inderdaad niet op de rails houden, ze denken alleen aan hun eigen bankrekening. Ze zijn goed in de pretenties, ze weten hoe ze een dasje voorstrikken en een campagnje moeten leiden, maar dat is iets anders dan wijs bestuur of rechtvaardige wetgeving. Dit soort wanbeleid kan een land niet lang verdragen, alhoewel het nog verassend lang goed lijkt te kunnen gaan op straat niveau.

  Met andere woorden: meer van hetzelfde zoals altijd, de eeuwige strijd voor recht en vrede gaat door, en moet met dubbele kracht ingezet worden. Sorry voor verbale uitspatting hier, maar ja, soms moet de waarheid nu eenmaal naar buiten komen, of laten we zeggen: de genegeerde kant van het verhaal.

  Zoals Igor ‘Strelkov’ zich boos afvroeg of er nog eer bestond in Moskou, zo vraag ik mij hetzelfde af over Den Haag en Washington. Wat had moeten gebeuren inzake D66 en de interne electronische partij-democratie, was dat toen de motie vrijwel unaniem was aangenomen om het stichtingsideaal van D66 uit te voeren, dat men dan begrepen had dat diegenen in het bestuur van D66 die officieel tegen de motie hadden geadviseerd daardoor onhoudbaar geworden waren. Zij hadden direct in een tweede motie afgezet moeten worden, en wellicht als lid worden geroyeerd, omdat dit fundamenteel en onherroepelijke verraad aan het hele wezen van die partij is en was.

  Dat gebeurd dan echter niet, en dat zou men het plakken aan de macht kunnen noemen, zoals ook mensen eindeloos aan hun partij blijven plakken. Dit is iets dat via de PvdA en Wim Kok, de oppositionele arbeidersklasse politiek in Nederland veel schade heeft veroorzaakt. Men blijft maar plakken, men blijft maar leuren met baasjes waarvan al 10 x duidelijk is dat ze niet het hart voor de zaak hebben. Tegen de tijd dat een nieuwe oppositie partij eindelijk van de grond komt, heeft dat zo verschrikkelijk lang moeten duren dat die partij ook al eigenlijk verzuurd en verrot is. Het plakken aan de macht en de onderwerping aan bestaande baasjes is iets dat dit land kapot maakt. Het duurt te lang voordat mensen hun conclusies trekken. Vandaar dat het eigenlijk niet de politiek is die de schuld draagt, want zij gedragen zich zoals te verwachten is met dit soort stemgedrag. Ook is dit het geval bij het voorbeeld D66, want het was dus duidelijk en eerlijk gezegd door het bestuur van D66, dat zij partijverraders waren want het gaat regelrecht in tegen het hele wezen en de oprichting van die partij. Toch mogen zij zitten blijven, en gedragen zich daarna zoals te verwachten was geweest.

  Het winnen van vertrouwen kost echter ook tijd, en dat is logisch. Niet iedereen kan zomaar vertrouwd worden. Dus kiest men blijkbaar vaak voor de vertrouwde onbetrouwbaren, de “verraders die we kennen,” als het ware. Het is en blijft een moeilijk probleem. Nederland heeft hulp nodig. Wellicht dat Zwitserland en in het bijzonder de partij die Zwitserland heeft gered van de E.U. (daar is een speciale partij voor) deze hulp wil bieden tegen betaling. Nederland heeft dringend hulp nodig, maar of Nederland een leergierige leerling zal blijken of niet, is maar zeer de vraag. Nederland heeft in die zin de heersende klasse die het verdiend, de leugenmedia die het verdiend, en krijgt daardoor wellicht ook de oorlog die het zelf veroorzaakt.

  De waarheid horen is niet altijd leuk, maar diegene die de waarheid zegt is in feite je beste vriend, want daardoor kan een volk zich misschien beteren en zich hoeden voor allerhande problemen. Het komt er op neer dat er te weinig mensen zien die het allemaal wat kan schelen, vooral op principe niveau. Er zijn gewoon te weinig goede mensen in dit land, en/of de goeden doen te weinig hun best.

  Like

 2. “Het gebrek in de westerse media om alle kanten van het verhaal, en nog meer kanten, routinematig aan het woord te laten en de dingen te laten zien die zij doen, laat zien dat het westen geen interesse heeft om op deze vraag een werkelijk antwoord te geven.”

  Tja, als Russische soldaten “op vakantie ” rondrijden in Russische tanks om een opstand gestart door Russische “ex-“GRU-leden te ondersteunen met een pseudo-staatje dat erop uit is geannexeerd te worden door Rusland, dan lijkt het me duidelijk wat de feiten zijn. Je kunt natuurlijk ook gewoon de Elsevier kopen, die steunen graag dictators.

  Verder wil ik je aanraden om nog eens naar de D/T-fouten te kijken.

  Like

  1. Een mooi voorbeeld van de eenzijdigheid en gebrek aan historische alsook geografische context, bedankt. Het is volgens westerse propaganda fout als Russen hun eigen mensen in Novorossia komen helpen, tegelijkertijd is het geen enkel probleem als het officiele Nederlandse leger bezig is met de onderdrukking en verwoesting van allerlei landen het midden oosten. Hoezo meten met twee maten ? Maar dat mag, want dat zijn “onze jongens,” en dat is “onze imperialistische buit.” Nederland doet dat officieel, en Amerika ook, terwijl Rusland niet officieel met het leger in Donbass aanwezig is. De vraag is dus ook al gesteld: wat moet Rusland volgens het westen doen, om deze Russen die in Donbass vechten terug te halen ? Wat gaat Amerika van haar kant doen, om haar legers en infiltratie netwerken, NGOs, etc, terug te trekken uit Oekraine ? Waarom is het OK voor Amerika om de Oekraine te annexeren ?

   Oja, dat was natuurlijk geen annexatie, want iedereen wil natuurlijk bij ons horen. Oja, er was ook geen staatsgreep, en oja dat Moskou behoorlijk dicht in de buurt ligt bij Donbass, vergelijk dat met Amsterdam of Washington, dat is natuurlijk ook totaal onbelangrijk. Als Rusland een staatsgreep pleegt in Belgie, dan moet Nederland dat natuurlijk ook allemaal prima vinden, en zal nooit ingrijpen en streng alle Nederlanders die met een opstand mee willen werken arresteren en in de gevangenis gooien. Het ging er hier nu net even om, om ook eens de andere kant van het verhaal te belichten. Jammer dat U daar niet voor open staat, en veelzeggend. Geniet maar van de uitbrekende wereldoorlog, die door deze houding wordt veroorzaakt. Ik stel voor: U gaat als eerste de loopgraven uit en op de vijand af, want het is Uw oorlog, uw ophitserij, dus U gaat het ook maar uitvechten in levende lijve tegen Rusland. Success gewenst !

   Maar zo zit het natuurlijk niet, he. De opgehitste vrouwen blijven thuis, en wij mogen het smerige werk in de loopgraven opknappen want anders komen we voor het vuurpeleton. Ondertussen knijpt de Koning er – gewoontegetrouw – tussenuit, als het echt gevaarlijk wordt (net zoals in de 2de wereldoorlog). Oorlog met Rusland stoken, en om niets nota bene – om de eigen annexatie van Oekraine te verdoezelen. Oorlog met Rusland: volkomen onverantwoord en roekeloos, sorry dat ik het zeg. Ik pas er voor en doe niet mee met dit smerige spel. Doe maar een kogel dan, recht tussen de ogen, of ouderwets met de bijl. Liever dood dan een moordenaar. Liever dood dan een zombie die niets meer kan doen en nablaten dan wat de TV en Obama inlepelen, via de leugenmedia in Nederland.

   Deze hele discussie over of Rusland wel of niet in Donbass is met het leger, is een schoolvoorbeeld van westerse propaganda, want het is de verkeerde vraag. Westerse propaganda begint in eerste instantie met de discussie op het verkeerde onderwerp voeren, en dan daar een hele heise van maken zodat het echte onderwerp niet eens onder discussie komt. Het echte onderwerp is: wie heeft de staatsgreep gepleegd, en mag Amerika zomaar een staatsgreep uitvoeren in een ander land, is dat moreel toelaatbaar. Dus het onderwerp wordt veranderd in iets anders: zogenaamde Russische invasie, want dat verdoezeld nu het feit dat er een opstand tegen de staatsgreep is. Als die opstand er niet was, dan was de staatsgreep eenvoudig te negeren geweest. Nu is er echter oorlog, en dat heeft een verklaring nodig. Het is niet zo dat westerse bevolkingen een juiste verklaring eisen, of dat zelf gaan uitzoeken. Ze moeten gewoon iets voorgelogen krijgen dat ze kunnen opsnoepen. De verklaring is dus, om het onderwerp staatsgreep niet te hoeven bespreken: Russische invasie.

   Maar het gaat nog een stap dieper. In feite had Rusland in moeten grijpen, om de Russen daar te beschermen tegen het vernielde gebied dat voorheen Oekraine heette. Dit is wel gebeurd op de Krim, en was ook de verwachting in Donbass, maar die is niet waargemaakt – overduidelijk: helaas, voor de bevolking daar. De hele heisa over een Russische invasie in Oekraine, heeft mijns inziens dus ook een tweede doel: voorkomen dat Rusland ingrijpt, en de mensen gaat beschermen, en ja dan wordt dat gebied ook inderdaad geannexeerd – dat is een logisch gevolg. Het is dus ook een soort psychologische oorlog tegen Rusland, om te voorkomen dat de Shell gasvelden en dergelijke in Russische handen vallen. Kranten hebben een verhaal nodig om het volk bezig te houden, en dit is dus het verhaal wat ze inlepelen om het zo niet over de staatsgreep te hebben van Amerika. Het maakt verder niet uit dat Obama toegegeven heeft een hand te hebben gehad in de vorming van de regering van Oekraine, of dat er hele gesprekken zijn opgenomen van Victoria Nuland die de Oekraiense regering in elkaar zet met “Yats.” Dat maakt allemaal niet uit, want dat horen de westerlingen die alleen maar TV kijken en leugenkranten lezen toch niet. Als ze het wel horen, dan krijgen zij daar de juiste verdraaien bij, of wordt het ergens achterin weggemoffeld. Dat Nazi collaborateur en Amerikaanse top financier Soros de verantwoordelijkheid heeft opgeeist voor de staatsgreep, dat maakt ook niet uit, en dat Zbigniev Brezinski een heel boek schreef over onder andere hoe Oekraine moet worden losgeweekt van Rusland en er een breuklijn door Europa moet lopen tussen Duitsland en Rusland om Amerika in de top van de wereldmacht te houden, en dat deze Brezinski achter Obama zit die nu aan de macht is ~ dat maakt ook allemaal niet uit, want westerlingen interesseren zich gewoonlijk niet voor feiten.

   Westerlingen interesseren zich voor het meedoen ritueel, het stammeninitiatie ritueel dat kranten lezen en TV journaal geloven heet. Het is een ritueel dat beter werkt, naarmate het absurder en leugenachtiger is, want dan moet je wel helemaal blind loyaal zijn aan de heersende klasse om daar nog in mee te gaan. Dat geeft dat heerlijke meedoen en in de pas lopen gevoel, waar de meesten overduidelijk naar hunkeren. Dat er daardoor duizenden, zelfs miljoenen mensen gedood en ontheemd worden, is totaal niet interessant. Die sterven immers voor het goede doel.

   Bedankt voor uw interesse in South Front Nederlands.

   Like

 3. ”Het is volgens westerse propaganda fout als Russen hun eigen mensen in Novorossia komen helpen”

  Ah je geeft dus in ieder geval toe dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Mooi!

  Like

  1. Er is een verschil tussen Rusland, en Russen, beste Kees. Op het gebied van landen binnenvallen en veroveren, geven Nederlanders in het algemeen al toe dat ze samen met Amerika een hele rij landen in het Midden Oosten zijn binnengevallen, en in de totale ontreddering hebben gestort, of komt dat later nog als de buit binnen is en de goeden hun tranen van de media mogen plengen over het aangerichte leed, zodat het volk zich weer trots kan voelen op zijn mededogen ?

   Niemand heeft ooit ontkent dat er Russische staatsburgers in Donbass actief zijn. Wat ontkent wordt is dat dit het officiele Russische leger is. Maar deze hele kwestie is niet meer dan een rookgordijn, om de staatsgreep van februari 2014 te verdoezelen, en het volk een schijn reden te geven voor de opstand in Donbass, een reden waar ze zich trots en goed bij kunnen voelen. De trieste kwestie is: helaas heeft Rusland niet ingegrepen en de mensen in Donbass beschermt, waarschijnlijk waren er dan minder doden gevallen … als de NAVO dit tenminste niet had aangegrepen om de oorlog tegen Rusland verder te ontketenen.

   Weet U waarom Igor ‘Strelkov’ zich boos afvroeg, of er nog eer bestond in Moskou ? Igor is een Russische kolonel, die de opstand aan het begin leidde in Slavyansk. Ja, dat past helemaal in het Nederlandse propaganda straatje. Wat er minder mooi in past, is dat Igor boos was, omdat Rusland hem niet help. Ze moesten het allemaal zelf doen, met de lokale bevolking.

   Is dit allemaal zo vreemd, dat er over de grens heen en weer hulp is, dat mensen vluchten, en mensen uit buurlanden komen helpen ? Is dat niet allemaal al eens eerder gebeurd, in bijvoorbeeld Nederland in de strijd tegen de Spaanse Inquisitie ? Zijn de Protestanten toen niet naar Duitsland gevlucht ? Waren zij niet geinspireerd geraakt, alhoewel niet allemaal maar toch grote hoeveelheden, door de woorden en aanvuring van een buitenlander – te weten Luther ? Was iedereen in de Opstand een Nederlander die 10 generaties terug ging, en waar komt de familie Oranje-Nassau eigenlijk vandaan ? Wie waren die Hugenoten precies, kwamen die niet uit Frankrijk ? En dan toch klagen als hetzelfde gebeurd in Rusland ? Voor de meerdere eer en glorie van Zbigniev Brezinski, Shell, en de corrupte Europese Centrale bank ? Omdat de NAVO hun vlag in Donetsk willen planten, gewoon om even lekker te etteren, in de opstoot naar de Oeral ? Ik vraag het me maar af hoor, wat er zit achter al deze … oorlogzucht naar de Russen toe ineens. Alsof er ineens oorlog nodig is, helemaal uit het niets. Opgehitst volk, bedaar en wees realistisch, of ga lallend ten onder in het bloedbad dat je zelf begint.

   Bedankt voor Uw interesse in South Front.

   Like

  1. Eerst een vraag: hoeveel ISIS strijders uit Nederland, heeft Nederland nou eigenlijk tegen gehouden ? Er is toch over bericht dat Nederlanders en andere mensen met Europese paspoorten en hier woonachtig, voor ISIS gaan werken ? Waarom worden die niet tegengehouden ? Antwoord: omdat dat niet zomaar kan. Jij kan ook zo een vacantie boeken naar Egypte, doorreizen naar Saudi Arabie – de moorddadige en criminele bondgenoten van Amerika en dus de NAVO waar deze radicale Islamitische secte vandaan komt en door gesteund wordt/werd, en je aansluiten bij dit ziekte wapen van de VS.

   Hoe komt de bevolking van Donbass aan wapens ? Ik geef toe dat ik mij dit ook vaak afvraag. In eerste instantie hebben ze die gekocht, dat was in Slavyansk. Volgens Igor soms voor absurde prijzen. Het is goed denkbaar dat er ook nu nog wapens gekocht worden. Er bestaat immers een levendige internationale wapenhandel, waar Nederland ook tot de oren toe in zit overigens (met staatssteun, nota bene). Ook waren er direct mensen die meededen, want er was immers een staatsgreep die jij ontkent te hebben plaatsgevonden (!). Er is een staatsgreep, er is een diepgaande politieke strijd die uitmondt in straatgevechten om de parlementen en regionale raden.

   Delen van het volk, waaronder het leger, sluiten zich bij deze of gene kant aan. Dat is dus ook een bron van wapens voor Donbass: de wapens en tanks die daar al gelegerd waren, en de troepen die ook in opstand kwamen tegen de staatsgreep. Overigens heeft de legertop van Oekraine hoogverraad gepleegd, door zich niet tegen de staatsgreep te keren. Wellicht waren ze omgekocht, net zoals de Duitsers de Franse Generaals op de Maginot linie zouden hebben omgekocht in de 2de wereldoorlog (bron: infowars.com). Er is ook veel oud materieel dat gebruikt wordt, zo zijn er bijvoorbeeld nogal wat wapens uit de 2de wereldoorlog. De luchtmacht van Novorossia bestaat dus ook niet, alhoewel er op een gegeven moment 1 oud vliegtuig is opgelapt en die heeft dienst gedaan. Of die het nog doet is mij niet bekend. 1 oud vliegtuig dus, geen helicopters voor zover mij bekend. Klinkt dat als een Russisch leger ?

   Dan is er het buitmaken van wapens op de vijand, hetgeen nogal vaak lijkt te gebeuren. Door de staatsgreep en omdat er geen Russische invasie is, is het Oekraiense leger zwaar gedemoraliseerd; alhoewel er delen zijn die wel hard vechten volgens de rapporten.

   Als laatste is er het overlopen van troepen naar Novorossia, omdat mensen begrijpen dat de hele oorlog een leugen is. Zo was er zelfs een Azov neo-Nazi, compleet met een grote Nazi tatoeage, die zich heeft overgegeven aan de Milities van Donbass. Hij zei later dat alle oorlog slecht was, wilde niet vechten voor welke kant dan ook, en wilde ook niet terug naar het door de junta gecontroleerde Oekraine. Hij bleef dus in Novorossia. Hij is Azov ontsnapt, waar hij overigens volgens eigen zeggen vrijwillig bij ging, tijdens gevechtsoperaties. Ik neem derhalve aan dat hij zijn geweer bij zich had, vermoedelijk AK-47 met minutie. Dat valt dan zo dus weer in handen van de Milities van Novorossia.

   Verder weet ik het natuurlijk ook niet precies. Men zou kunnen speculeren over smokkel, men zou ook kunnen speculeren over directe bevoorrading door Rusland, en men zou kunnen speculeren over wapen fabrieken in Donbass zelf. Donbass heeft overigens een grote zware metaal industrie, en zou dus bij uitstek in staat moeten zijn om het een en ander te produceren. Veel materieel dat buitgemaakt is op Kiev is kapot door de gevechten, maar wordt gerepareerd door uit meerdere zaken 1 werkende te maken.

   Waarom de Russen gelegerd zijn aan de grens met Oekraine, dus in eigen gebied maar bij die grens ? Oekraine is in chaos gestort door Amerika en voert oorlog met het grensgebied, er zijn veel vluchtelingen, de NAVO imperialisten zouden elk moment kunnen besluiten om een grootse aanval te plegen op Novorossia. Als die aanval slaagt, staan zij met werkende wapens, nog rokende wapens, recht aan de grens van Rusland. Als de Russische regering daar niet de nodige Divisies op dit moment gelegerd heeft om een mogelijke aanval op Rusland af te slaan, dan zou de Russiche regering onmiddelijk moeten aftreden.

   Merk op dat het in feite de burgerplicht van Rusland is, om Novorossia te steunen, ook met wapens. Helaas doen ze dat waarschijnlijk niet, althands zeker niet officieel en misschien wel helemaal niet. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat de NAVO oorlog met Rusland lijkt te willen, als hun staatsgreep in Moskou gaat mislukken – een staatsgreep waar het westen ook al tijden mee bezig is. Rusland is in feite met een terugtrekkende strategie bezig. Het lijkt erop dat ze de NAVO de eerste grote aanval willen laten plegen, overigens precies zoals dat met Napoleon en Hitler eerder is gegaan. Nu is het Obama, en doet Nederland mee met de fascisten, tot eeuwige schande van dit land. Er is veel woede in Donbass over het feit dat Rusland niet heeft ingegrepen, weer zoiets dat niet in de westerse leugenmedia mag verschijnen. De eerste grote aanval van Amerika richting Rusland is nu de staatsgreep in en annexatie van Oekraine, waarbij alleen de Krim en half Donbass zijn ontsnapt aan de terreur.

   Bedankt voor uw interesse in South Front.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s