Beelden van Novorossia’s afscheidingsreferendum

De westerse leugenmedia pretendeert door stilzwijgen dat dit Referendum niet heeft plaatsgevonden, of dat de opkomst extreem laag was, of dat de mensen gedwongen werden door bewapende mensen, of wat maar goed uitkomt om oorlog te stoken met Rusland. Oordeelt zelf.

 

Schermafdruk van 2015-09-13 17:34:00

Schermafdruk van 2015-09-13 17:34:11

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:54

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:44

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:31

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:22

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:12
“Hun strijd is dezelfde als die van alle volkeren van andere landen, tegen de groeiende krachten van onderdrukking en hebzucht.”

Schermafdruk van 2015-09-13 17:36:02

Schermafdruk van 2015-09-13 17:35:51

Schermafdruk van 2015-09-13 17:35:41

Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
“Deze mensen verdedigen zich tegen fascisme.”
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Мы любим тебя, привет из Нидерландов.
Schermafdruk van 2015-09-13 17:33:37
“En U ?” “Uiteraard ! Wij moeten ons afscheiden van Kiev”

bron: 1:12:00

Welcome to Nulandistan: Propaganda and the Crisis in Ukraine
Zie ook: Referendum onafhankelijkheid 11 mei 2014.

ee
South Front Help ons !
Used as source: GlobalResearch.ca
Used as source: GlobalResearch.ca
Advertenties

7 thoughts on “Beelden van Novorossia’s afscheidingsreferendum

 1. In wildere tijden zouden de krachten der gerechtigheid de strop eisen voor de oplichters in de Nederlandse media. In deze beschaafde tijden zouden wij dat anders moeten doen: uitlevering aan de rechtbanken van Novorossia, als misdadige opzet bewezen kan worden van de grootkapitalisten en/of hun lakeien. Mogen zij die schuldig zijn in Nederland, veroordeeld worden tot slavernij in de mijnen van Donbass, naar de mate van hun misdaad.

  Like

  1. Inderdaad, bedankt voor Uw heldere inzicht. In een beschaving worden criminelen veroordeeld tot een passende straf.

   In een radicale dictatuur krijg je om het minste geringste de doodstraf, en als later blijkt dat iemand onschuldig was, is er niets meer aan te doen. Dat is dus geen beschaving. In dergelijke dictaturen zie je ook vaak dat de ergste criminelen niet gestraft worden, maar de Koningen en Baronnen zijn. Doet U dat ook aan Oekraine denken ? Als U minimaal bent geinformeerd over de toestand daar: ongetwijveld. Echt een teken van beschaving in het Oekraine van na de staatsgreep: ultra-rechts tuig met een stropdas voor, dat sprekers bij de microfoon in het parlement wegslaat, terwijl de voorzitter de spreker laat spreken ? Is het een teken van beschaving dat mensen in het verre oosten van Oekraine de burgerbevolking komen afschieten, sommige met de tekst “slavendrijver” op de kleding genaaid, omdat zij land en 50 slaven zijn beloofd door het recruterings kantoor voor het Oekraiense leger ? Ja dat is gebeurd, er zijn beelden van. Oeps ? De slaven die zij willen zijn niet criminelen die massamoord bewezen op hun geweten hebben. Het gaat over automonteurs, vaders en moeders, boeren, winkelbediendes, leraren, metaalbewerkers, mijnbouwers, die slaven zouden moeten worden van de opgewonden ultra-rechtsen en ander tuig waar de Amerikanen het enorme Oekraine mee onder controle houden.

   Ik zie dat Uw twitter registratie een nogal abnormale hoeveelheid en verscheidenheid aan mensen volgt. Toevallig hoor, ik klikte verkeerd. Te weten: alles wat politiek los en vast zit, van de S.P. tot en met de P.V.V. en de V.V.D.. Mijns inziens is dit abnormaal. Ik ga er daarom vanuit dat U geen “normale burger” bent. Betaalde propagandist voor de NAVO wellicht ? Ik vraag het maar even, omdat uitgekomen is dat Amerika en de NAVO aan propaganda doen en meer willen gaan doen. Waar belastinggeld al niet goed voor is, in deze tijden van bezuinigingen en topbonussen ? Dat gaat ook in niet kleine mate over het inzetten van mensen die de sociale media van de “juiste” informatie voorzien, in de comentaar velden. Ik zie dat U totaal geen intellectuele inzet toont, ook dat vind ik niet helemaal normaal. Even snel de paar honderd websites afwerken die van pro-Overheid commentaar voorzien moeten worden, om bij het volk een gewenste illusie te wekken ? U bent immers een anonieme bron, in die zin, die klaagt over de anonimiteit van een bron (!).

   Het wegjagen van de gekozen president in Oekraine: teken van beschaving ? In feite is dwangarbeid een milde straf voor massamoordenaars, een ander woord daarvoor is: slavernij. Bedankt voor Uw interesse in South Front Nederlands, tot de volgende keer.

   Like

 2. “In een beschaving worden criminelen veroordeeld tot een passende straf.”

  En jij vindt slavernij een passende straf? Mij lijkt het redelijk onmenselijk en in strijd met een hele kluit aan mensenrechten. Maar goed.

  Je kunt natuurlijk ook gewoon met een stel ad hominem verdachtmakingen reageren als je je daar beter door gaat voelen.

  Like

  1. Ad hominiem ? Bedankt voor de agitatie propaganda poging, goed om te zien dat het niveau van de tegenpartij daalt als er geen argumenten meer zijn. Toch bedankt, want indirect zegt U – terecht – dat ik niet aan ad-hominiem doe. Inderdaad probeer ik het netjes en op de inhoud te houden, ik hoop dat U hetzelfde van plan bent.

   Na de Neuremberg rechtzaken tegen enkele Nazis zijn welke straffen uitgedeeld ? De meeste Nazis rolden gewoon door in de heersende klasse, en begonnen onder meer met de oprichting van de Europese Unie, zoals Nazi prins Bernhard, en de eerste E.U. president en Nazi wetgever Walter Hallstein. De enkelingen die veroordeeld werden, en blijkbaar opgeofferd werden voor de rest, werden opgehangen.

   Kort na de oorlog bleek dat de aanval op mensenrechten door de fascisten nog altijd door ging: de Universele Verklaring van de Rechten van de mens werd opgesteld door Amerika, en ondertekend door Nederland. Dit klinkt leuk voor de niet geinformeerde bevolking, die goedgelovig denkt dat een mensenrechten verdrag de mensenrechten dus stimuleerd. Fout dus. Mensenrechten hebben wij in Nederland al lang en breed, dankzij onze Separatistische oorlog tegen Spanje. Deze mensenrechten staan in de grondwet, en – nog veel belangrijker in feite – zijn grotendeels zo niet volledig onderdeel van de dagelijkse praktijk in de Nederlandse samenleving.

   Wat de huidige machten zoals de Europese Unie en Amerikanen deden met deze valse verklaring, was de mensenrechten opsommen, overigens op een nogal overdreven manier zelfs. Dit overdreven doen doet me denken aan wat een media bron laatst vertelde over acteurs die soms bij de Amerikaanse propaganda ingezet worden, die dan zielige burgers moeten voorstellen die het volk opzwepen met een of ander verhaal. Krokodillen tranen dus, overdrijven. Hoe dan ook, de truk met deze “Mensenrechtenverklaring” is dat het eerst al deze rechten die wij al lang hebben op een rij zet, en dan in een klap alles ondergeschikt maakt aan “de doelstellingen en beginselen” (dat is een citaat) van de Verenigde Naties. Het is dus roof, onze mensenrechten – en dan gaat het over vrijwaring van martelen en dergelijke – zijn dus nu niet meer van kracht, in een zaak waarin wij als strijdig met de Verenigde Naties bepaald kunnen worden.

   Dat klinkt misschien complex, voor mensen die niet nadenken. Wat het betekend is dat jij en ik doodgemarteld kunnen worden, of gevierendeeld, als wij strijdig zijn met de Verenigde Naties, via artikel 29 lid 3 van dit valse mensenrechten document (dat een vorm van pseudo-wetgeving lijkt te zijn, maar dat is al ruimschoots gevaarlijk genoeg in de huidige en groeiende cultuur van wetteloosheid van de Soevereine machten.) Als wij onze mensenrechten niet tot gelding kunnen laten brengen als wij strijdig handelen met de “beginselen en doeleinden” van de Verenigde Naties, dan betekend dus dat deze rechten ten opzichte van ons gebroken mogen worden. Wij mogen dus gevierendeeld worden, hebben geen recht op een eerlijk proces, en zo voorts. De Rechtsorde is dus in feite kapot, door de Verenigde Naties en het soort klieken dat de Europese Unie heeft opgezet. In feite is dit allemaal het Amerikaanse wereld Imperium, de E.U. en de V.N. Het is een poging om de wereldmacht te verzegelen onder het groot kapitaal.

   Het is natuurlijk wel zo dat slavernij – voor bepaalde of onbepaalde termijn – een stevige straf is, alhoewel niet te vergelijken met de strop. Misschien is slavernij iets te extreem, en in feite ben ik in de regel voor zeer langdurige opsluiting van criminelen onder licht regime. Dus serieuze diefstal is meerdere jaren in de cel, en niet 181,- euro boete. Moord is levenslang of tot iemand oud zwak en seniel is, en niet 3 jaar een soort vacantie op kosten van de Staat.

   Wat staat voor massamoord ? Als moord als levenslang is, wat voor straf staat er op massamoord ? Honderden, duizenden onschuldige mensen te hebben afgeslacht, voor eigen winsten, kinderen, ouderen, alles wat los en vast staat ? In de miljoen vluchtelingen veroorzaakt ? Wat is een passende straf ? Zeg het maar. Gezien de gruwelen, vind ik slavernij nog wel meevallen, aangenomen dat het onder licht regime gebeurd. Normaal historisch gesproken, krijgen dit soort mensen de doodstraf. Als er een Revolutie tegen de huidige corruptie komt, denk ik dat het nog een hele toer wordt om te voorkomen dat diegenen die zich nu schuldig maken aan massamoord te redden van de meutes die deze mensen ter plekke uit elkaar willen scheuren, voor alles wat zij misdaan hebben.

   In feite is dat al gebeurd, en wie redde de massamoordenaars ? De massamoordenaars die voor het Oekraiense leger werken, voor de E.U. en Amerika, worden na krijgsgevangen genomen te zijn vaak meegenomen om te zien wat ze precies aan het doen zijn, omdat ze net als de meesten Nederlanders helemaal in de westerse hysterie propaganda worden meegezogen. Daar in Donetsk kwam zo’n groep de lokale bevolking tegen, die ter plekke die mensen uit elkaar wilde scheuren. Opgewonden jongetjes van 23 jaar, zoals de fascisten van Azov bataljon ? Nee: omaatjes en opaatjes, die deze krijgsgevangenen ter plekke aanvielen; oude mensen ! Wie redde de krijgsgevangenen het leven ? De milities van Donbass.

   Bedankt voor uw interesse in South Front.

   UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

   http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut

   Artikel 29
   Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
   In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
   Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

   Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

   http://www.un.org/Overview/rights.html#a29

   Article 29.

   (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
   (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
   (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

   3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

   Dus eerst de mensenrechten vernietigen, en dan klagen over mensenrechten ? Ik lees artikel 29 lid 3 zo: een oorlogsverklaring van het Amerikaanse grootkapitaal, aan alles wat eerlijk is, aan alle burgers van alle landen. Wat deze oorlogsverklaring van de westerse, Europese, Nederlandse en Amerikaanse heersende klasse precies inhoud, kunnen wij heden zien in Oekraine: massamoord, burgeroorlog, staatsgrepen, een regering uit de loop van een geweer, op naar een wereldoorlog met Rusland.

   Het is in deze kwestie overigens interessant om te zien dat Amerika probeert om Rusland uit de V.N. veiligheidsraad te gooien. Onderwijl beseft niemand wat dat betekend voor een document als de UVRM, dat steeds nauwer onze rechten ondergeschikt maakt aan het Amerikaanse Imperialisme, omdat het letterlijk de naam “Verenigde Naties,” voert, en niet een soort zinsnede zoals “de vrede en rechtvaardigheid van de gekwalificeerde meerderheid der landen in de wereld,” of iets dergelijks. De V.N. minus Rusland, China, heel Europa, heel Afrika, en minus Zwitserland, kan nog altijd, letterlijk “de Verenigde Naties,” zijn, ook al bestaat het alleen nog maar uit de Amerikaanse meest gewelddadige landen, zoals Saudi Arabie en andere trouwe Amerikaanse bondgenoten, en wellicht straks Sirie onder het Amerikaanse ISIS ziekte wapen. De Verenigde Naties Nazies ?

   Ziet U dat we onder een heersende klasse leven, die overal lak aan heeft, nergens diep over nadenkt, en exclusief met de eigen prive portemonee bezig is ? Onze rechten zal hun een worst zijn, totdat we hen dwingen met de juiste democratische middelen. Het taalgebruik in onze grondwet, hoogverraad artikelen 90 tot 95 die onze grondwet onklaar maken, is overigens nog schokkender. Het schimmige “volkenrechtelijke organisaties” wordt hier gebruikt. Een heel land onder zoiets gooien, hoe verzinnen ze het. Dit is geen wetgeving, dit is niets meer of minder dan goedkoop vandalisme, ogenschijnlijk in elkaar geflanst tussen 4 en 6 voordat het eten werd geserveerd, lachend dat geen kip erom zou geven dat we al onze rechten opgaven … maar gelijk kregen ze ! Mede dankzij U ?

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s