Socialistische Partij NL is overgestapt naar Imperialisme

Socialistische Partij senator T.Kox zei het volgende:

sp-logo-handgrenade
De S.P. is een Imperialistische oorlogspartij geworden, die de fascisten en staatsgreep plegers in Kiev openlijk en met kracht steunt. Dit verraad van de S.P. zal velen doen twijvelen over de waarachtigheid van de berichtgeving uit Novorossia zelf, juist op dit cruciale moment dat er een wereldoorlog dreigt. Overigens is deze historische situatie niets nieuws, zo kan men bij sommige bronnen lezen dat de vakbonden vlak voor de 1ste wereldoorlog ook hun beloften en afspraken braken en meehielpen met het in oorlog storten van Europa.

Kox: ‘President Poroshenko valt niet te benijden, heb ik hem gezegd tijdens onze ontmoeting in Kiev. Zijn land verdient als lidstaat van de Raad van Europa alle steun bij het ordenen van de enorme chaos en het uitvoeren van de afspraken die een vreedzaam einde moeten maken aan gewapende opstand in het oosten en aan illegale Russische bemoeienis in Oekraine. De S.P. merkt op in dat artikel: “De Russische annexatie van de Krim, de door de Russen gesteunde gewapende opstand in het oosten en de kolossale vluchtelingenstroom vormen een acute bedreiging voor de stabiliteit van Oekraïne.

Kox: ‘Terwijl de Russen blijven zeggen dat er een interne strijd gaande is, zonder hen, vertelde de president ons dat hij bewijzen heeft van de aanwezigheid van 9000 Russische militairen met 500 tanks. Als Rusland die troepen en tanks zou terugtrekken en de grens zou sluiten, kan er volgens Poroshenko binnen twee weken een duurzame wapenstilstand zijn. Van zijn kant zal hij dan een speciale status gunnen aan de opstandige gebieden in het oosten en een amnestiewet voor de opstandelingen invoeren. Daarom moet de internationale gemeenschap druk blijven uitoefenen op president Putin om de territoriale integriteit van Oekraine te respecteren, zeggen vrijwel alle politici die we de afgelopen dagen in Kiev intensief gesproken hebben.

Commentaar van South Front Nederlands

Heeft mijnheer Kox ook gesproken met de politici die door de Euro-maidan staatsgreep plegers zijn vermoord, verjaagd of uit hun ambt zijn ontzet ? Heeft mijnheer Kox een werkbezoek afgelegd aan de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, of stond de conclusie al van te voren vast. Weet mijnheer Kox dat Peroshenko zelf een welbekende Oligarch van Oekraïne is ? Dat de bewijzen erop wijzen dat Oekraïne de vlucht MH17 heeft neergeschoten, mogelijk met medeweten van Peroshenko ? Wat betekend “vertelde de president ons dat hij bewijzen heeft” ? Een serieuze politicus vraagt om die bewijzen, en hoort ook de kant van de andere partij.

De Socialistische Partij heeft het gif van de Europese Unie – die zij eerst terecht verwierp – in zich opgezogen, en danst nu naar de pijp van diegenen die hun salaris betaald ? Geen zichzelf respecterend mens die vrede, de Rechtstaat en democratie nastreeft, kan nu nog op de SP stemmen. Een historisch verlies voor de oppositionele, anti-Imperialistische en vredelievende kant van de Nederlandse politiek. Omdat in de regel een partij die zich overgeeft aan corruptie nooit meer het rechte pad weet te vinden, zouden de goeden in de S.P. (hopenlijk toch nog de meerderheid) nu wellicht een nieuwe partij op moeten richten …

Het verraad van de Socialistische Partij is schrijnend, omdat het vooral de linkse beweging in Oekraïne / Novorossia is die wordt aangevallen door de Euro-maidan rebellen in Kiev. Zelfs de communistische ideologie, die de S.P. aanhing bij haar oprichting, en wat men daar ook verder van kan vinden, is nu verboden in Oekraïne. Dit is een schending van de vrijheid van geweten, van meningsuiting en organisatie, en pluriforme politiek. In een democratie wordt de orde bewaard doordat iedereen vrij kan kiezen. Uit het krachten spel en de onderhandelingen, ontstaat dan een nationale koers die zo veel mogelijk overeenstemt met wat het volk wil, zodat de welwillendheid ten opzichte van de regering stand houdt, en daardoor het land in orde en wettigheid kan leven. Als de S.P. onder de voorwaarden zou moeten opereren als de partijen in Oekraïne, dan zou zij wel eens tot een verboden partij verklaard kunnen worden, vanwege haar linkse retoriek. Desondanks steekt deze partij nu de eigen beweging in de rug.

Wat deden de Nazis ook alweer met de communisten, socialisten, en vakbondskader ? In welke burgeroorlogen is Nederland zelf ook alweer ontstaan, recht tegen de Spaanse kroon in, voor de vrijheid van geweten ? (jb)

bron: Tiny Kox: Solidariteit met Oekraine nodig.

ee
South Front Help ons !
Advertenties

20 reacties op ‘Socialistische Partij NL is overgestapt naar Imperialisme

  1. Ze hebben geen duidelijk ideologisch kader, wat ze scherp houdt. Het vliegt en fladdert dus alle kanten op, ad-hoc, hier dit daar dat, nu zo dan zus … en dan straalt daar die heldere ster … de Macht … binnen handbereik … als ze alleen maar … die uitgestoken hand van het Groot Kapitaal weten te vinden ….

   Like

   1. Tja, dat zeggen ze inderdaad over zichzelf. Heeft de PvdA trouwens niet een jeugd groepering die zich “socialistisch” noemen ? Aha hier zitten ze: http://www.js.nl/ In feite is de SP ook een sociaal-democratische partij, en is er eigenlijk niets over op fundamenteel ideologisch vlak van wat je als socialistische ideologie zou kunnen zien. Een absoluut minimum kenmerk zou dan toch wel moeten zijn dat men iets aan het bankwezen wil doen, dit socialiseren (wat dat ook moge betekenen, dat moet dan nog ingevuld worden). De PvdA en de SP lijken geen enkele ideologische inhoud te hebben. Wel een hoop ad-hok plannen, vooral de S.P.. Er zit echter geen structuur in, er is geen overkoepelende visie. Als je aan S.P. bestuursleden het idee voorhoudt dat de grote bedrijven onder de ondernemingsraad zouden moeten opereren, dus statutaire organisaties zouden moeten worden met een interne democratie, dan volgen ofwel afkeurend opmerkingen over dat het een utopie is, of rent men weg. Beiden heb ik overigens persoonlijk meegemaakt, en dan is daar nog het “wetenschappelijke bureau” van de S.P., dat elke inhoudelijke uitwisseling op inhoud afwijst in de trant van “we doen niet aan ideologie.”

    In feite is het zo dat Nederland al van oudsher gilden organisaties kent, en een land is met een relatief sterke wetgeving voor ondernemingsraden. Het is maar een kleine stap, om weer de macht naar de factor arbeid terug te trekken, waar die ook in grotere hoeveelheden zat in de gilden structuur en veel kleinere bedrijfsvoering in het verleden. Wat daar ook van gezegd moge worden, het waren wel mensen met vakkennis en ervaring – arbeid dus – die grotendeels de macht in handen hadden. Het waren niet externe financier parasieten, zoals heden ten dage. Dat is dus het schokkende van de Nederlandse politiek: er zit eigenlijk niets progressiefs in. Wat we vroeger hadden, zijn we al lang kwijt, en ook maar praten over dat op een bepaalde manier weer terughalen wordt direct afgedaan als waanzin – door de betreffende en wellicht treffend zo te noemen “bestuurs-centrales”. Partijen dus, die enkel op de bestuurstaken zelf afkomen.

    Niet dat dit nou direct slecht is, bestuurd moet er ook worden. Dat er echter iets schort aan de maatschappij, en ook soms iets bereikt moet worden, of iets weer teruggewonnen worden wat nooit verloren had mogen gaan, het lijkt wel alsof een dergelijke zienswijze zo vreemd is aan de huidige politici dat als ze ermee geconfronteerd worden dan reageren ze alsof ze water zien branden en heksen op bezemstelen door de lucht zien vliegen.

    Nu zeg ik dus niet dat de gilden terug moeten komen. Dat zou kunnen, maar er zijn ook andere manieren om de macht beter te verdelen, primair ten gunste van hen die het werk doen, en dus ten nadele van eigenaren die alleen de macht hebben via overervingen, of spelletjes met geld. Als je het dus zo bekijkt, is er bitter weinig over van het “sociale” in zelfs de S.P. (die ooit bijzonder radicaal begon), en zeker een PvdA (die er niet voor terugdeinst om rechts plaats te nemen (letterlijk), in bijvoorbeeld de Groningse Gemeenteraad.) Met andere woorden: de politiek is dood, de politieke partijen zijn dode paarden waar men beter maar niet meer aan trekt. Sterker nog, de huidige politiek heeft Nederland vernietigd, en een schokkende fusie doorgevoerd van Nederland met bijna alle andere landen in Europa. Alle landen, behalve dat ene land waarmee het de moeite waard geweest zou kunnen zijn vanwege hun beroemde en ver ontwikkelde democratie, te weten Zwitserland. Niet verrassend wellicht, het enige land dat zich uit het E.U. fascistenproject heeft weten te redden, door haar ver ontwikkelde democratie. Het is nu het laatste democratische land. De rest van het zieke zootje is zo’n bende, dat men uit wanhoop de oorlog met Rusland zoekt, in de hoop iets van een discipline op te leggen aan het volk, en het in die hysterie mee te trekken om aan het initiatief te blijven.

    Alles zal weer vanaf de grond moeten worden opgebouwd. Letterlijk wel te verstaan: De Grond. Het kan, en het zal moeten gebeuren, hoogstwaarschijnlijk na de 3rde wereldoorlog want tot dan toe zit alles muurvast door de propaganda en het goedgelovige volk.

    Like

   2. Roelf,

    helder en klaar:

    de PvdA is afkorting van: de partij VAN de ARBEID.

    In Nederland bestaat geen “Partij voor de Arbeiders”!

    Werken (!) in het zweet des aanschijns (en belasting betalen!). George Carlin: “They want obedient workers!”

    Like

  2. SP zijn geen sociaal democraten…..en de SP is haar positie in het buitenland gebeuren aan het herzien op verzoek van haar leden. De SP leden hebben in tegenstelling tot PVV en anderen wat in te brengen en er wordt naar geluisterd. FYI.

   Like

   1. Laat weten wat het wordt ! Mensen sterven, er wordt wild oorlog gevoerd, landen worden geannexeerd, en dat bloed zit mede aan de handen van de S.P. Om dat eraf te wassen, om die schuld om te keren, is harde actie nodig, recht tegen de NAVO oorlogshonger en Imperium driften in. Voelt U zich vrij om er meer over te berichten.

    Like

     1. Juist Bert. S.P. is ingeklapt, en ligt nu opgevouwen in de klerenkast van het Groot Kapitaal. De vraag is wanneer we een uittocht van de echte sociale mensen gaan zien als die doorkrijgen hoe ver de S.P. inmiddels heen is en op het pad van het politieke opportunisme en de baantjesjagerij zit, hoezeer de S.P. wordt bestuurt door het 8 uur journaal in plaats van eigen informatie vergaring en zelf nadenken. Ik denk: er zijn alweer nieuwe politieke partijen nodig, de S.P. is reddeloos verloren als strategisch middel. Hoeveel partijen weten zichzelf op te schonen na de val ? Ik heb het nooit zien gebeuren. Een beetje plussen en minnen daar hebben we niets aan. Bikkelharde verwerping van het westerse Imperium, en nood hulp op gang brengen voor Donbass en waar nodig zelfs de Milities. Politici voor het gerecht brengen voor moord. Beseffen Nederlanders nog waar politiek over gaat ? Het gaat over mensenlevens, mensen gaan dood, miljoenen wereldwijd op de vlucht, allemaal dankzij de gezapige ongeinteresseerde westerse kiezer. Als het zo doorgaat komt gerechtigheid voor Donbass niet in de vorm van die mensen helpen, maar in de vorm van een grondige afstraffing van het hele westen zelf, door de door henzelf veroorzaakte economische (primaire) en militaire politiek. Hoe piepen ze als hun eigen huizen in puin liggen ?! We hebben een nieuwe politieke partij nodig, die niet plust en mint met de vrede en de (internationale) solidariteit, ten behoeve van zich in te likken bij de 8 uur journaal kijkers en dolgedraaide krantenlezers.

      Mensen hebben niet door dat de grote kranten en TV, de enige echte politieke partij van Nederland is. Wie leest elke dag de propaganda van een vijandige politieke partij, dan doe je toch je werk als politicus niet ? Wie die rommel tot zich neemt, die wordt daardoor in de regel onderdeel van dat propaganda systeem, en propaganda is het – schokkende oorlogspropaganda. Een goede stelregel voor een nieuwe politieke partij zou zijn dat alleen diegenen die niet de massa media volgen, of zeg maximaal 1 uur per week om te weten wat de vijand doet, alleen die mogen lid worden. Bij wijze organiseer je een speciaal comite dat de vijandige propaganda volgt en er verslag van doet. De propaganda is een gif. Je kunt nog 10x weten dat de slang die je in je arm laat bijten giftig is, die wetenschap alleen zal je niet redden. Je moet de slang bij je arm weghouden, en alleen per noodzaak jezelf aan dat gevaar blootgeven met de nodige expertise erbij om het tegengif direct in te nemen. Dat zeg ik niet omdat er zoveel waarheid zit in de massa media – dat zit er niet. Ik zeg het vooral omdat ze continue hun leugenverhaal herhalen, en omdat ze er zelf in geloven komt het geloofwaardig over. Herhalen herhalen, daar werkt het op, en dan de beelden erbij zoeken. Het is een gif voor het denken, en het kost ook gewoon teveel tijd om die rotzooi er ook nog bij te nemen. De wereld is al zo complex en er gebeurd al zoveel.

      Ze bedrijven nieuws alsof ze een roman schrijven: alles is consistent met elkaar, en daarom lijkt het te kloppen. Maar het kloppende eraan, is alleen dat het een consistente roman is. “Ja, als in het fantasie verhaal de vrouw van X dood gaat, dan is X verdrietig en kijkt te diep in het glaasje, logisch, dat klopt toch ?” Ja het klopt (of zou kunnen) in een verhaal, maar het is een verhaal en niet de realiteit. Dat vergeten mensen, ze worden er helemaal in opgezogen. Het is de fabeltjeskrant, en moet gezien worden als een vorm van vermaak en primair als fictie met een onduidelijke relatie met de realiteit.

      Like

 1. Re: Ons hart bloedt
  Contactfoto
  Ontvanger Emile Roemer

  Hallo S.P.

  Bloedt jullie hart ook voor de mensen in Oekraine, die mede met steun van de S.P. onder een fascistische dictatuur moeten leven ? Jammer dat jullie niet hebben willen luisteren naar hoe een economie wel kan functioneren, zodat jullie het S.P. schip wellicht op links hadden kunnen houden. Nu zijn jullie, geheel in lijn der verwachtingen, de PvdA nummer 2 geworden, en zal het van kwaad tot erger gaan met de S.P.. Jammer, een groot verlies voor de Nederlandse politiek. In feite is de huidige S.P. nog rechtser, dan de PvdA was onder Den Uyl. Helemaal de weg kwijt, die S.P.. Dat krijg je ervan als je geen diepere ideologische visie weet te ontwikkelen, waar je naar kunt streven, en die je in staat stelt om de juiste mensen aan te trekken. Alles is ad-hoc bij de SP, en alhoewel daar heel veel goeds bij zit, zit er geen ruggegraat in. Op het moment dat jullie kans maken op macht, vliegen de carriere ratten op jullie af om te profiteren, met als huidige dieptepunt dat de S.P. nu aan de zijde staat van complete en openlijke Nazis die een staatsgreep pleegden in Oekraine, februari 2014 (!). Hoe is het mogelijk dat de S.P. partij kiest, voor het openlijke wilde en moordende Nazisme ?

  Heb zelfs een stukje moeten schrijven over deze schokkende ontwikkeling binnen de S.P.:
  https://southfrontdutch.wordpress.com/2015/08/10/socialistische-partij-nl-is-overgestapt-naar-het-kamp-van-de-duivel/

  Ik trek mijn conclusies als een partij over gaat naar het groot kapitaal, en nota bene het Nazisme en massamoorden (!). Ik hoop dat U hetzelfde doet. Rotte tomaten zijn maar goed voor 1 ding: op de compost hoop.

  groeten,
  Jos, ex-SP stemmer, ex-SP lid, ex-SP maandblad rondbrenger (!).

  https://southfrontdutch.wordpress.com/


  Bovenstaande in reactie op onderstaande brief, ontvangen van S.P.:


  Emile Roemer schreef op 2015-09-05 12:47:
  Beste Jos Boersema,

  De toestroom van vluchtelingen zal de komende jaren onze aandacht
  vragen. De situatie is onhoudbaar, de omstandigheden op de
  Middellandse Zee zijn onaanvaardbaar. De menselijke ellende die ons
  aankijkt doet ons hart bloeden.

  Sommige partijen en mensen kijken daarom liever weg. Anderen zien er
  aanleiding in om mensen tegen elkaar op te zetten: zij en wij. Wij
  kunnen niet anders dan ons daartegen verzetten.

  Een snelle en makkelijke oplossing voor het grote aantal vluchtelingen
  dat nu naar Europa komt is er niet. We moeten de landen in de regio,
  die miljoenen vluchtelingen opvangen, helpen. Met alle mogelijke
  middelen. Zelf moeten we ook bereid zijn ons deel voor onze rekening
  te nemen. Ook moeten we alles doen om mensenlevens te redden op zee.
  We kunnen niet anders, we willen niet anders.

  Maar eerlijk is eerlijk: Ook de oorzaken van de ellende waarin deze
  desperate mensen verkeren, moeten benoemd worden. De militaire
  invallen in Afghanistan en Irak hebben veroorzaakt dat miljoenen
  mensen op drift zijn geraakt. De onrechtmatige en op leugens
  gebaseerde aanval op Irak heeft uiteindelijk IS gebaard. De westerse
  overmoed heeft tot rampen geleid.

  De westerse onverschilligheid ten aanzien van de achterstelling van
  Afrika, en in het bijzonder de uitzichtloze situatie waarin miljoenen
  jonge mensen verkeren, heeft een stroom van mensen op gang gebracht,
  op zoek naar een betere toekomst. Wat zou ik doen? Wat zou u doen?

  EMILE ROEMER

  Like

  1. … tot op heden geen reactie ontvangen. Wel enige extra bezichtigingen genoteerd kort na verzenden. Ze weten wel hoe het zit hoor, maar het gaat nu om de baantjes, meedijnen met de monsterlijke grootkapitaal propaganda. Klopt dat S.P. ? Nee ? We horen het graag hoor. Toe maar, durf maar wat te zeggen. Het grootste wapen wordt ingezet ? Het Grote Stilzwijgen, het primaire wapen van elke corrupte politicus. Wat niet weet, wat niet deert. Behalve dan, als je in Oekraine woont en afgeslacht wordt in de straten van je eigen land, in je eigen buurt, omdat je een mening durft te hebben. Maar goed, dat geschreeuw bereikt Nederland niet … zolang partijen als de S.P. de lippen op elkaar drukken, en flink schreeuwen over wat wel goed uit komt. Mooi voor de buhne, mooi voor het publiek, mooie show hoor, Socialistische Partij. Jullie zullen een goed stel ministers worden, voor het groot kapitaal. Misschien mogen jullie straks al aanschuiven, als de corruptie duidelijk genoeg is. Want ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk, niets gaat vanzelf. In feite helpt South Front Nederlands jullie hierbij, want het toont jullie corruptie aan, jullie blinde loyaliteit en onderhorigheid aan het 8 uur journaal, dat jullie bloed willen vergieten om aan de macht te komen. Precies wat je nodig hebt om ministers te worden. Prachtig toch ? Graag gedaan.

   Verraad, landverraad, ideologisch verraad, moreel verraad, verraad aan de principes van de Democratische Rechtstaat.

   Like

 2. “Maar eerlijk is eerlijk: Ook de oorzaken van de ellende waarin deze
  desperate mensen verkeren, moeten benoemd worden.”

  Dat klinkt als een soort van [noodzakelijke] bijkomstigheid. Terwijl dit (het probleem bij de wortels aanpakken) nu juist toch de enige mogelijkheid biedt om de vrede te herstellen (= de op macht[suitbreiding] belusten buiten spel zetten). Toch?

  Like

  1. Het lijkt inderdaad alsof het een soort verontschuldiging is naar de schuldigen toe, terwijl we mijns inzien gewoon met georganiseerde misdaad te maken hebben, die met wortel en tak uitgeroeid moet worden door de Rechtshandhaver. Helaas is dat niet zo makkelijk in een land waar een leugenvod als de Telegraaf niet alleen verkocht kan worden, maar grote oplages boekt. Vandaag is de Telegraaf ook weer los: MH17 zou door de separatisten zijn veroorzaakt. Deze krant gaat ons land nog eens in oorlog storten, en dan zijn we er net zo aan toe als de vluchtelingen die het westen veroorzaakt heeft.

   Like

   1. Jos, het is een en al oorlog, middels hersenspoeling. Dat is inmiddels toch wel overduidelijk.
    De nabestaanden van de omgekomenen van vlucht MH17; vermoeden zij dan niets? Accepteren zij deze schijnvertoning totdat een en ander na verloop van tijd niet meer in de publiekelijke belangstelling staat? Zie wat “Vuur” er over schrijft:
    https://vuur01.wordpress.com/2014/11/10/mh17-herdenking-een-zieke-overheid-in-een-ziek-land-donquijotte/
    En Joost (Niemoller); zelfs in gesprek met RT; http://joostniemoller.nl/2015/10/mijn-interview-met-russia-today-over-mh17-video/ (http://joostniemoller.nl/)

    Like

    1. Ja het is vreselijk, de derde wereldoorlog is aan het uitbreken. Rusland is in Syrie, en Amerika probeert met lokale huurlingen Rusland direct aan te vallen. Hoe lang zal het duren voordat Amerika Israel zo ver krijgt om de aanvallen op Sirie te verleggen van het leger van Assad, naar de Russen ? Hoe lang zal het duren voordat de Turken een fout maken en een Russische eenheid vernietigen ? Gaat Amerika zelf Rusland aanvallen in Sirie, wat de lijn van Zbigniev – het beest – Brezinski (top adviseur van Obama) lijkt te zijn, en van een McCain, door een nauwelijks verhulde huurlingen eenheid ? McCain zei letterlijk dat ze hun “oppositie” (lees: ISIS terreur netwerk) in Sirie moesten bewapenen om de Russen uit de lucht te schieten, en de britse piloten schijnen opdracht gekregen te hebben om Russische vliegtuigen neer te halen, als zij zich bedreigt voelen.

     Wat er echt aan de hand is, is echter de economische crisis, die de kranten ontkennen zodat het volk gericht blijft op oorlog. Het is dus een soort googelaarstruk: wapperen met het zakdoekje met de ene hand (de oorlogen en ellende), zodat de economische crisis die tijdelijk zoet gehouden kan worden met bergen inflatie geld even niet opvalt. Is de oorlog dan eenmaal echt aan de kook, dan laten ze de economie instorten want dat gebeurd vroeger of later toch door de manier waarop ze ermee bezig zijn (grote banken en bedrijven redden die gewoon opgeruimd moeten worden, absurde hoeveelheden speculatie papier en de Staatsschulden afkopen met inflatie geld), en dat weten ze. Inmiddels is het volk echter alleen nog maar het oorlog en bloedvergieten bezig, en zo komen de bankiers en heersende klasse – die de TV en kranten bezitten – er weer mee weg.

     Ik denk dat de nabestaanden van MH17 over kortere of langere tijd achter de waarheid gaan komen, als het niet al lang weten, want ze hebben de motivatie. Ze zullen er dan echter achter komen in wat voor een mafia land ze leven (als ze dat niet al wisten), want ze zullen waarschijnlijk net zo genegeerd worden als de slachtoffer organisatie van 9/11 (New York, WTC, 2001), die ook de echte feiten op tafel wil. Er werd door het X22 rapport opgemerkt dat het Nederlandse rapport over MH17 precies komt op het moment dat Rusland het door Amerika opgezette terreur netwerk ISIS en aanverwanten aanvalt en opruimt in Sirie, hetgeen Rusland onder andere doet op aandringen van Assad. Assad is overigens helemaal geen extreem wrede tiran, allerlei religies konden altijd samen leven in Sirie. Als er ergens een terreurbewind aan de macht is in de wereld, dan is het Saudi Arabie, de trouwe bondgenoot van Amerika, die dat bewind met alle kracht steunt. Saudi Arabie dat ook een grote vinger in het ISIS gebeuren heeft, en zelfs medepleger van 9/11 is, en zo zie je wie er echt achter 9/11 zit (Amerika zelf).

     Dagen voor de aanslag moest Rumsfeld toegeven dat zij 2 100 Miljard Dollar hadden gestolen op het Pentagon (“2.1 Trillion dollars”). Bij de 9/11 aanslag werd precies die hoek van het Pentagon geraakt, waar de onderzoeks papieren lagen over dit onderzoek (als ik het me goed herinner). Het was ook de enige versterkte hoek van het Pentagon. Het is schokkend dat het Nederlandse volk totaal niet op de hoogte lijkt te zijn van het feit dat Amerika zelf 9/11 heeft gepleegd, en hoogstwaarschijnlijk samen met Oekraine MH17 heeft neergeschoten, alsoook de organisatoren zijn van ISIS. Dit alles hoeft niemand te verbazen, omdat de Bush criminele familie, die ook schuldig lijken te zijn aan het vermoorden van John F. Kennedy, uit een familie komt met Nazi bankiers banden. Grootvader Bush bankierde voor Hitler in Amerika, en is daar zelfs voor veroordeeld. De Bush familie zou men ook het Bush cartel kunnen noemen, omdat ze veel drugs verhandelen. Dit alles is ruimschoots publiek bekend via het Iran Contra schandaal, maar niemand kan het blijkbaar iets schelen in dit land wat er echt gebeurd. Ze nemen plaats elke avond voor de fabeltjes krant voor volwassenen “het journaal,” omdat ze vermaak zoeken. Feiten zijn ze niet in geinteresseerd, laat staan er iets aan gaan doen.

     Like

     1. Josjoha,

      naast het verhaal betreffende de demonisering van de heer Assad, hier een uiteenzetting over de demonisering van [wijlen?] de heer Gaddafy;
      http://www.boublog.nl/2011/10/20/het-groene-boek-van-gaddafi-in-het-nederlands-9/

      De navo lijkt toch één grote verdelgingsmachine, in handen van zieke [ja] imperialisten.

      https://www.sp.nl/opinie/harry-van-bommel-emile-roemer/2014/trek-belofte-in-dat-oekraine-bij-navo-mag
      Citaat hieruit: “Integendeel, de SP is tegen de annexatie van de Krim”
      Ik meen dat de “De Krim-inwoners” zélf veel liever bij Rusland willen horen. Waarom moet een [West Europese) regering hier dan tegen zijn, Harry?

      De macht/overheersing moet wég bij een zeer kleine elitaire en arrogante groep “mensen”. Openheid en harmonie er voor in de plaats. Dat zal toch een keer [moeten] gaan gebeuren!

      Liked by 1 persoon

      1. Natuurlijk willen ze terug bij moederland Rusland, je moet wel van lotje getikt zijn als je bij de fascistenbende van Obama in Kiev wilt hoeren … hehe ik bedoel horen (serieuse tikfout lol). Ik dacht altijd nog dat Harry tenminste nog eerlijk was, maar ik zie dat het dus echt een grote bende is nu.

       Openheid en harmonie is niet zo makkelijk te organiseren. Het probleem is dat mensen met teveel geld, het te hoog in de bol krijgen, en dan kijken ze in hun portemonee en beseffen: “maar ik kan die kranten en politici gewoon kopen !”. Dus de vraag is wat mij betreft: wat ga je daar aan doen, hoe voorkom je dat mensen uberhaupt zulke absurde hoeveelheden geld mogen verzamelen. Hoe leg je de macht bij normale mensen, het midden en klein bedrijf, en weg bij de groot bankiers, het groot en multinationale bedrijfsleven.

       Like

 3. Ik vond “de afdracht” van de SP-ers altijd een nobel gegeven, dat ik zeer waardeerde.
  Vandaag kwam mij echter te rore dat deze afdracht hen [danig] belastingvoordeel oplevert. Daar had ik nooit eerder van gehoord. Ik vraag me dan ook af of dat wel klopt.

  Like

  1. Mijns inziens is en blijft de afdracht nobel. Wat de Staat doet met belastingen is niet direct een besluit van de S.P.. Het is opmerkelijk dat er op een gegeven moment boze politici waren, die vonden dat de S.P. afdracht verboden moest worden (of iets dergelijks). Dus mensen van andere partijen, die vinden dat S.P. politici dat geld moeten accepteren, en niet mogen afdragen volgens een partij besluit. Je ziet hier wat er echt aan de hand is: het is omkoperij. De lonen zijn hoog, omdat het gedeeltelijk omkoop sommen zijn. De politici van andere partijen zijn boos, omdat de omkoop sommen niet goed bij de politici terecht komen, die zij willen corrumperen/omkopen. Dat is immers de enige zinnige verklaring voor die opwinding over de afdracht binnen de S.P., behalve dan dat de andere partijen beseffen dat het kiezers naar de S.P. trekt (terecht overigens). Verder heb ik geen idee hoe de belasting omgaat met giften aan een politieke partij, het zou goed kunnen dat het een aftrek post is bij de belastingen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s